Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 1 grudnia 2017r. w Muzeum Witolda  Gombrowicza we Wsoli odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018, najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Są one przyznawane  tym osobom, które otrzymały  promocję z wyróżnieniem, uzyskującym  przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobre.

W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymała Monika Regulska – uczennica klasy IV Technikum Logistycznego o profilu policyjnym.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli: p. Dariusz Bąk – poseł na Sejm RP, p. Artur Standowicz -  Wicewojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska -  Mazowiecki Kurator Oświaty, która wyraziła przekonanie, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla nagrodzonych zachętą do dalszej pracy.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny p. Katarzyny Bochyńskiej – Wojdył i p. Łukasza Ciecierskiego.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły