technik hotelarstwa

KSZTAŁCENIE W TECHNIKUM HOTELARSKIM

obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce:  angielski oraz j. niemiecki lub j. rosyjski, co pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wyborze każdego   kierunku studiów.

Przedmioty zawodowe przewidziane w planie nauczania tego profilu są pogrupowane w bloki tematyczne:

Podstawy ekonomiczne i prawne,
Zasady żywienia i technologia gastronomiczna,
Obsługa konsumenta,
Organizacja i technika pracy,

Technika pracy biurowej,
Język obcy zawodowy,
Usługi turystyczne,
Podstawy rachunkowości i finansów,
Marketing w hotelarstwie,
Zajęcia praktyczne,
Praktyka zawodowa

Kształcenie praktyczne w profesjonalnych firmach branży turystycznej pozwolą ci:
- dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania branży turystyczno -hotelarskiej,
- zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące obsługi ekonomiczno-prawnej firmy,
- kształtować w sobie postawę człowieka przedsiębiorczego,
- rozwijać swoje zainteresowania turystyczne poprzez praktyki zawodowe i uczestnictwo w wycieczkach i rajdach,

- uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w hotelach oraz ośrodkach turystycznych organizowane przez szkołę.

Na koniec nauki odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nadający tytuł technik hotelarstwa.

Program nauczania realizowany jest przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (technologia informacyjna, realizacja projektów itp.).

Naukę w optymalnych warunkach zapewnia nowoczesna baza  dydaktyczna, a także wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna.
Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, tak podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi.

Uczniowie objęci są wszechstronną opieką wychowawczo – pedagogiczną (mają możliwość korzystania z opieki pedagoga szkolnego, pomocy stypendialnej itp.).

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły