technik informatyk

KSZTAŁCENIE W TECHNIKUM INFORMATYCZNYM

Program nauczania w Technikum Informatycznym obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa języki obce: j. angielski oraz j. niemiecki lub j. rosyjski, przedmioty zawodowe, co pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wyborze każdego kierunku studiów, a w szczególności kierunku studiów o profilu informatycznym. Przedmioty zawodowe przewidziane w planie nauczania są pogrupowane w bloki tematyczne:

I. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

3. Naprawa komputera osobistego

II. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

II. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

1. Tworzenie stron internetowych
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Język obcy ukierunkowany zawodowo

Kształcenie praktyczne w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik informatyk, pozwoli ci:

 • zorganizować i wykonać prace w zakresie usług informatycznych dla użytkowników i zleceniodawców,
 • obsługiwać lokalne sieci komputerowe, 
 • scharakteryzować strukturę organizacyjna sekcji informatycznej w firmie,
 • zorganizować własne stanowisko pracy w zakresie przetwarzania informacji,
 • dobrać konfiguracje sprzętu i oprogramowania komputerowego do różnych zastosowań,
 • przetestować i zdiagnozować sprzęt komputerowy,
 • rozbudować i unowocześnić zestaw komputerowy poprzez wymianę elementów,
 • sprawnie posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, sprawnie posługiwać się programami użytkowymi w celu graficznego przedstawienia danych,
 • zaprojektować bazy danych na użytek przedsiębiorstwa,
 • posługiwać się bazami danych i systemami przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie,
 • posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim,
 • korzystać z instrukcji obsługi programów w języku angielskim.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego organizowane przez szkołę. Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodoweProgram nauczania realizowany jest przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania  w nowoczesnych pracowniach komputerowych.  Naukę w optymalnych warunkach zapewnia nowoczesna baza  dydaktyczna, a także wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna. Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, tak podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi. Uczniowie objęci są wszechstronną opieką wychowawczo – pedagogiczną (mają możliwość korzystania z opieki pedagoga szkolnego, pomocy stypendialnej itp.)

NAUKA W 4-LETNIM  TECHNIKUM  INFORMATYCZNYM   UMOŻLIWIA ABSOLWENTOM:

 •  uzyskanie tytułu zawodowego technik informatyk,
 • kontynuowanie  nauki na wyższych uczelniach,
 • przygotowanie do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oraz wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły