technik ekonomista

KSZTAŁCENIE  W  TECHNIKUM  EKONOMICZNYM


Program nauczania w Technikum Ekonomicznym obejmuje przedmioty ogólnokształcące, w tym dwa jeżyki obce (język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski), co pozwala na  uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wyborze każdego kierunku studiów. Natomiast przedmioty zawodowe przewidziane w planie nauczania są pogrupowane w bloki tematyczne:

> funkcjonowanie podmiotu gospodarczego

> blok finansowo- księgowy

> informacja o przedsiębiorstwie

> blok ogólnoekonomiczny

> kształcenie praktyczne w profesjonalnych firmach 

pozwolą Ci:

♦ dokładnie poznać mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej,
♦ zdobyć wiedzę umiejętności  dotyczące finansów i księgowości firmy,

♦  kształtować w sobie postawę człowieka przedsiębiorczego,   
♦  rozwijać swoje  zainteresowania ekonomią poprzez uczestnictwo w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej czy Ogólnopolskiej Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej,
♦  uzyskać  pomoc w  wyborze kierunku dalszego kształcenia.

Program nauczania  realizowany jest przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (technologia informacyjna, realizacja projektów itp.). Uczniowie objęci są wszechstronną opieką wychowawczo – pedagogiczną (mają możliwość korzystania z opieki pedagoga szkolnego, pomocy stypendialnej itp.).

 NAUKA W 4 – LETNIM TECHNIKUM EKONOMICZNYM UMOŻLIWIA ABSOLWENTOM:

♦  uzyskanie  tytułu  zawodowego technik ekonomista,

♦  kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach

♦  przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach (administracja, służby finansowe, marketing).

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły