Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KSZTAŁCENIE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA

 

obejmuje:
Przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty kierunkowe związane z wybranym zawodem, co pozwala na uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy wyborze technikum lub liceum uzupełniającego.
Przedmioty zawodowe są realizowane przy wykorzystaniu nowoczesnych metod nauczania (technologia informacyjna, realizacja projektów).
Naukę w optymalnych warunkach zapewnia nowoczesna baza dydaktyczna oraz wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna.
Podstawą  przyjęcia  do Branżowej Szkoły I stopnia jest zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na zajęcia praktyczne.
Naukę  odbywa się w oparciu o zakłady pracy, w których zajęcia odbywają się dwa dni w tygodniu.

Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata:  mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, kucharz, piekarz, fryzjer, stolarz, blacharz samochodowy, elektryk.  Każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań, tak podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań, Szkolnego Klubu Sportowego (sala gimnastyczna, siłownia, boisko), pracowni internetowych i dysponującej bogatym księgozbiorem biblioteki.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły