Koło filmowe

Koło zainteresowań prowadzone jest w ramach zajęć pozalekcyjnych, przeznaczone dla uczniów wszystkich typów szkół. Prowadzi je nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze p. Katarzyna Rdzanek.

Koło filmowe zostało założone we wrześniu 2006 roku z inicjatywy uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym wzięli udział w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie w Warszawie.

Główne cele spotkań miłośników koła:

  • Zapoznanie z historią kinematografii polskiej i światowej.
  • Zapoznanie z gatunkami filmowymi (klasyfikacja).
  • Rozwijanie zainteresowań filmem.
  • Kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacja, wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym.
  • Kształcenie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku
  • Zapoznanie z festiwalami filmowymi
  • Przygotowanie uczniów do XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie.

Atutową formą pracy koła są pokazy specjalnie dobranego repertuaru filmowego.

Przed każdym seansem członkowie mogą wysłuchać prelekcji odnośnie filmu, reżysera i aktorów a po seansie wziąć udział w dyskusji wokół filmu.

Natomiast Ci, którzy interesują się poezją, prozą, teatrem i elementarnymi jego odmianami takimi jak: recytacja, wywiedzione ze słowa, i chcą sprawdzić się w roli aktora, recytatora p. Katarzyna Rdzanek zaprasza na konsultacje merytoryczne.

Wynikiem tejże  pracy jest przygotowanie oprawy artystycznej różnych uroczystości szkolnych a przede wszystkim przygotowanie uczniów do udziału w powiatowych i ogólnopolskich konkursach oraz turniejach recytatorskich.

Spotkania i próby odbywają się na płaszczyźnie partnerskiej, bez nakazów i zakazów, ale ze świadomie przyjmowaną za siebie odpowiedzialnością, co uczy wiary we własne możliwości.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony