Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Krystyna Kozłowska
    mgr Magdalena Marchewka

Aktualności     

Czytelnictwo     

Historia

BIBIOTEKA ZAPRASZA:

Poniedziałek   -      7.30 – 16.00

Wtorek            –      7.45 – 16.00

Środa               -      7.45  – 16.00

Czwartek         –     7.45  – 16.00

Piątek               -      7.45   15.00

 

Rola naszej Biblioteki Szkolnej jest szczególna, ponieważ służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom. Szczególnie uczniowie całymi dniami pracują, aby poznać wszystkie informatory, leksykony, encyklopedie, bibliografie, czasopisma… To nauczyciel bibliotekarz pomaga i wprowadza ich w świat nauki i informacji. Potrzeby czytelników stale rosną, mimo to nie rezygnujemy ze starań o utrzymanie wysokiej jakości usług. Znajduje to odbicie w liczbie wypożyczanych książek i ilości odwiedzin. Pamiętamy, że na odpowiednią jakość usług składa się łatwość dostępu do poszukiwanej książki i troska o czas czytelnika, stała analiza potrzeb Instytutu i użytkowników.

Ze względu na różnorodność kierunków kształcenia w ZSP w  Białobrzegach – Biblioteka Szkolna gromadzi zbiory z myślą o zaspokojeniu podstawowych potrzeb dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przyjętych programów nauczania oraz z potrzebami użytkowników biblioteki.

         Zbiory biblioteki obejmują dwie grupy materiałów:

1. Dokumenty piśmiennicze: wydawnictwa informacyjne, programy szkolne, lektury, literaturę techniczną oraz inną popularno – naukową  w ilości zaspokajającej potrzeby uczniów i nauczycieli, literaturę piękną, wydawnictwa albumowe, czasopisma i inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania.

2. Dokumenty niepiśmiennicze: kasety video, kasety magnetofonowe, programy multimedialne  na CD – ROM – ach: Encyklopedia PWN – 1998, Encyklopedia FOGRA, Atlas historyczny. Atlas geograficzny, Słownik języka polskiego, płyty CD – ROM z prenumerowanych czasopism m.in. „Wiedza i Życie”, „PC – World – Komputer”, „Internet”, Filmy DVD

Biblioteka szkolna oferuje:

-  bogaty atrakcyjny księgozbiór,

-  bogate zbiory audiowizualne,

-  komputerowy katalog zbiorów,

-  możliwość wydruku informacji,

-  dostęp do Internetu

W chwili obecnej Biblioteka dysponuje 7 komputerami z dostępem do Internetu, w tym trzy komputery z programem bibliotecznym „MOL OPTIVUM” z możliwością korzystania z bazy danych i katalogów komputerowych. Centrum multimedialne otwiera możliwości uczniom, nauczycielom  i pracownikom naszej szkoły. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli możliwość samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji i poszerzania swoich horyzontów. Dzięki nowoczesnej skomputeryzowanej bibliotece szkolnej wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Internetu, słowników oraz encyklopedii multimedialnych. Podnosimy jakość i dostępność kształcenia szczególnie dla tych uczniów, którzy nie mają dostępu do komputera i Internetu, wyrównując tym samym ich szanse edukacyjne. Centrum multimedialne w Bibliotece szkolnej w ZSP zaspakaja potrzeby naszych użytkowników, dostarczając im informacji i pomysłów oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność, tak niezbędne we współczesnym społeczeństwie.

 

- Masz do napisania pracę na komputerze?

- Chcesz skorzystać z programów multimedialnych?

- Potrzebujesz informacji?

 Z nami dotrzesz do każdej potrzebnej Ci informacji!

                                                        SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!

 

EnglishGermanHungarianPolishRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły