YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 150333
Wszystkie wizyty: 472457
Odsłon dzisiaj: 139
Liczba odsłon: 2350248


​Wykaz podręczników dla poszczególnych klas 
obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 
znajduje się w załączniku.

 

——————————————————————————————————–

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca:  Pani  Agnieszka Fołtyn

Wiceprzewodnicząca: Pani Agnieszka Rek

Sekretarz: Pani Agnieszka Barańska

Skarbnik: Pani Katarzyna Kwatek

Członek Prezydium:  Pan Mariusz Woźniak

Członek Prezydium: Pani Aneta Cybulska
 


Konto bankowe RADY RODZICÓW:

Nr konta: 05 9117 0000 0000 0619 2000 0010

U W A G A : W tytule przelewu należy podać:  wpłata na RR,  imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW         

 

Drogi Rodzicu,

jeśli,  masz wrażenie, że Twoje dziecko  bardzo się zmieniło i nie poznajesz go, przez co się martwisz, powinieneś wiedzieć, że niektóre zachowania i postawy dziecka mogą być spowodowane m.in. przez kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami itd., należy je traktować poważnie i starać się pomóc dziecku je rozwiązać. Jednak pamiętaj również, że mogą to być także sygnały, świadczące o problemach z uzależnieniem, dlatego zapoznaj się z poniższymi artykułami:

 

Zatrucie narkotykami – pierwsza pomoc

O lekach, marihuanie, dopalaczach

Uzależnienia behawioralne – przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc

Uzależnienia behawioralne – rodzaje oraz skala zjawiska, sygnały ostrzegawcze
i skutki

Cyberprzemoc

Jak postępować z dzieckiem, gdy dziecko nadużywa komputera

 

Rodzicu powinieneś wiedzieć jeszcze jedno,  aby ustrzec dziecko przed uzależnieniem…

  •   PATRZ - przecież w końcu znasz swoje dziecko. Nawet jeśli próżno wracasz, masz mało czasu, to widzisz czy jest radosne czy smutne.
  •   PYTAJ - bądź „na bieżąco”. Nie tylko „co tam w szkole”, pytaj także o to czego najbardziej się obawiasz.
  •   SŁUCHAJ - tego co dziecko do Ciebie mówi, jak mówi. Czy zbywa Cię ogólnikami, czy żywo opowiada o wydarzeniach ważnych dla siebie.
  •   MÓW - o tym co się dzieje u Ciebie oraz co jest dla Ciebie ważne. Dziecko także powinno znać rodzica. Mów do dziecko a nie do siebie.
  •   POMAGAJ - w dokonywaniu wyborów, nie pozbawiaj dziecka możliwości decydowania o sobie.
  •   WSPIERAJ - w podejmowaniu właściwych decyzji, w sytuacjach najtrudniejszych. Pamiętaj: zawsze istnieje jakieś rozwiązanie…
  •   WYMAGAJ - dziecko należy do rodziny a nie jest pasożytem. Zbyt duża wolność graniczy z lekceważeniem. Stawiane warunki muszą być możliwe do zrealizowania.
  •   A PRZEDE WSZYSTKIM: KOCHAJ - nawet jeśli nie potrafisz się uporać z jakimś problemem – Ono będzie to wiedziało.

Jeżeli zauważysz coś niepokojącego w zachowaniu swojego dziecka – nie czekaj! Nawet jeżeli są to jedynie Twoje podejrzenia – przyjdź i porozmawiaj o nich z psychologiem szkolnym bądź pedagogiem – codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00, albo zadzwoń:

800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 120 289 bezpłatna infolinia KARAN

112  jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEZ), które zostało utworzone w 2017 r. przez Instytut Żywności i Żywienia, udostępniło materiały do wykorzystania w realizacji treści z zakresu edukacji zdrowotnej.

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

Informację o Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej oraz Centrum Dietetycznym Online uznajemy za ważną ze względu na problematykę, której dotyczy, jak również ze względu na umożliwienie nauczycielom realizującym treści nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej wykorzystania udostępnionych zasobów edukacyjnych.

Zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym ugruntowanie wiedzy o prawidłowym odżywianiu się[1].  Realizacja tego zadania oparta jest głównie na ustalonych w podstawie programowej celach kształcenia i treściach nauczania z zakresu edukacji zdrowotnej.

Poniżej przekazujemy również linki do dokumentów: 

Ulotka Centrum Dietetyczne Online


Łączę wyrazy szacunku 

Alina Teresa Sarnecka

Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)


 

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością


 

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia uczniów  firmy InterRisk TU SA.  w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w załączniku.

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS  

 

STATUT TECHNIKUM Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach

 

 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony