SZKOLNE KOŁO INFORMATYCZNE

SZKOLNE KOŁO INFORMATYCZNE
Opiekun: mgr inż. Marzena Górska

 

Szkolne Koło Informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą wszystkim uczniom szkoły rozwijanie zainteresowań informatycznych. W kole informatycznym może uczestniczyć każdy uczeń naszej szkoły chcący rozwijać swoje umiejętności, poszerzać wiedzę lub wymieniać się doświadczeniami z dziedziny informatyki. Tematyka zajęć ustalana jest wspólnie z uczestnikami zgodnie z rocznym planem pracy, jest rozwinięciem treści programowej z informatyki. Na zajęciach tych uczniowie mają możliwość indywidualnego rozwijania swoich umiejętności oraz zainteresowań informatycznych. Opiekunem koła informatycznego jest pani Marzena Górska – nauczyciel przedmiotów informatycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły! Zawsze możesz do nas dołączyć! Szkolne koło informatyczne zaprasza do uczestnictwa w konkursach informatycznych!


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Konkurs Wiedzy o Internecie


W dniu 22 lutego 2018r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Internecie zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy pierwszej i drugiej technikum. Mieli oni za zadanie odpowiedzieć na 25 pytań testowych dotyczących sieci Internet, a w szczególności usług i aplikacji internetowych, technologii i serwisów internetowych, komunikacji oraz bezpieczeństwa sieciowego.

Czytaj dalej

 

Wyróżnienie w rankingu IT SZKOŁA NASK
W uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w rankingu IT SZKOŁA NASK.


NOWY SEZON PROGRAMU IT SZKOŁA!

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli.
Rejestracja pod adresem: www.it-szkola.edu.pl

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła ponownie została wyróżniona za aktywny udział
w projekcie IT SZKOŁA. 
 

 

Konkurs Wiedzy o Internecie
W dniu 8 lutego 2017r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Internecie zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu. Jak co roku, konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem, uczestnicy walczyli o tytuł Mistrza Internetu w dwóch salach komputerowych. W konkursie wzięło udział  49 uczniów z klasy II, III i IV technikum.

Konkurs informatyczny
W dniu 10 kwietnia 2017 odbył się szkolny konkurs informatyczny zorganizowany przez nauczycieli przedmiotów informatycznych. Tematyka konkursu obejmowała ogólną wiedzę z przedmiotu informatyka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania testowe. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas pierwszych. 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURSY I IMPREZY INFORMATYCZNE

Wyróżnienie w rankingu IT SZKOŁA
Nasza szkoła kolejny rok uczestniczy w programie IT SZKOŁA. W uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, za aktywny udział w programie szkoła otrzymała wyróżnienie. IT Szkoła to internetowy program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli.

Konkurs Informatyczny
W dniu 17 marca 2016r. odbył się w naszej szkole Konkurs Informatyczny. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas pierwszych i drugich technikum. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań testowych z zakresu przedmiotu informatyka. Najlepsze wyniki uzyskali:  I miejsce- Olechno Dominik II TEI, II miejsce – Siek Adrian II TEI, Głąbikowski Marcin II TEI, III miejsce- Wójcik Mateusz II TEI, Śniegowski Marcin I TEI. Gratulujemy i zapraszamy do konkursu za rok.

KONKURS WIEDZY O INTERNECIE
Jak co roku w lutym podejmujemy działania związane z promowaniem bezpieczeństwa w sieci Internet. W dniu 25 lutego 2016r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Internecie. Zgłosiło się wielu uczestników chcących sprawdzić swoją wiedzę – w konkursie wzięło udział 47 uczniów z klas I, II, III i IV technikum.

Nowe logo dla wolontariatu
W listopadzie w naszej szkole odbywał się Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej polegający na zaprojektowaniu logo dla wolontariatu „Iskierki”. Prace należało wykonać w dowolnym programie graficznym. Ocenie podlegały: technika wykonania, umiejętność obsługi programów graficznych, dostosowanie narzędzi do uzyskanego efektu, zdolności graficzne, styl, estetyka i atrakcyjność przekazu informacji.

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

KONKURSY I IMPREZY INFORMATYCZNE

 

Udział naszych uczniów w programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła
Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie naszej szkoły biorą udział w programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła.  IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT. Do tej pory do projektu przystąpiło ponad  60 uczniów naszej szkoły z klas informatycznych oraz kilku nauczycieli.

Konkurs Informatyczny
W dniu 16.04.2015r. odbyl się w naszej szkole Konkurs Informatyczny. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas pierwszych. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 29 pytań testowych z zakresu przedmiotu informatyka. Najlepsze wyniki uzyskali:  I miejsce – Mateusz Wójcik, II miejsce – Marcin Głąbikowski, Sebastian Majewski, Mateusz Zwierzchowski, Władysław Choroś, III miejsce – Dominik Olechno. Gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

Konkurs Wiedzy o Internecie
Jak co roku w lutym podejmujemy działania związane z promowaniem bezpieczeństwa w sieci Internet. W dniu 26 lutego 2015r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Internecie. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas I, II i IV technikum. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań testowych dotyczących sieci Internet.

Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej
W listopadzie ubiegłego roku w naszej szkole odbywał się Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej polegający na zaprojektowaniu logo dla samorządu uczniowskiego. Prace należało wykonać w dowolnym programie graficznym. Ocenie podlegały: technika wykonania, umiejętność obsługi programów graficznych, dostosowanie narzędzi do uzyskanego efektu, zdolności graficzne, styl, estetyka i atrakcyjność przekazu informacji.

Konkurs Informatyczny „BÓBR”
W dniu 5 grudnia 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „BÓBR” z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Uczestnicy mieli możliwość wykazania się umiejętnością algorytmicznego myślenia odpowiadając na 30 pytań testowych.

Ogólnopolska Konferencja Informatyczna
W dniach 17-19 października 2014 roku odbyła się w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu Ogólnopolska Konferencja Informatyczna „Nowoczesne technologie informacyjne w służbie cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Wzięło w niej udział ponad dwustu nauczycieli z całej Polski, w tym nauczyciele z naszej szkoły p. Marzena Górska i p. Piotr Motyka.

Prelekcja ucznia IITI na konferencji w MSCDN
Uczeń naszej szkoły z klasy II Technikum Informatycznego Denis Kiljański w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczył w regionalnym programie stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jego praca pt.: „Zastosowanie języka programowania C++ w nauce matematyki” została wyróżniona.

 

Nasi uczniowie biorą udział w programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli.
Rejestracja pod adresem: www.it-szkola.edu.pl

 

IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

Celem Programu IT Szkoła jest między innymi:
- podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia.

Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom Programu, uzdolnionym informatycznie,

Program IT Szkoła to największy polski program akademicki typu „outreach” skierowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Program studiów IT Szkoła jest skorelowany z aktualną podstawą programową przedmiotu informatyka w liceum ogólnokształcącym oraz z podstawą programową dla zawodu technik informatyk.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie osoby pragnące podwyższyć swoje kompetencje w zakresie teorii informatyki i zastosowań technologii informatycznych w otwartym systemie kształcenia ustawicznego.

Program IT Szkoła jest realizowany pod auspicjami Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.
Do udziału w realizacji Programu zostały zaproszone szkoły wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne w całej Polsce. W przygotowaniu materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła uczestniczą czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

W ramach studiów Studenci IT Szkoła otrzymują możliwość udziału w:

  1. 84 certyfikowanych kursach e-learningowych.
  2. 30 wykładach w formacie DVD.
  3. Konkursach tematycznych i w akademickich kołach naukowych.
  4. Innych przedsięwzięciach organizowanych w Programie IT Szkoła, dla studentów Programu, w tym w dodatkowych wykładach i kursach oraz w ogólnopolskim rankingu IT Szkoła.

Udział w kursach, wykładach i akademickich kołach naukowych jest otwarty dla uczestników Programu przez cały rok akademicki tj. od października do sierpnia. Udział w konkursach jest otwarty w określonych regulaminem każdego konkursu terminach. Na początku każdego roku akademickiego na stronach Programu jest publikowany szczegółowy harmonogram kursów, wykładów i działań na dany rok.

Certyfikacje w Programie IT Szkoła

Certyfikacje Programu IT Szkoła są realizowane w trybie auto certyfikacji (bezpłatnej) lub certyfikacji autoryzowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki (płatnej). Szczegółowe zasady certyfikacji autoryzowanej.

Nagrody i wyróżnienia w Programie IT Szkoła

Szkoły, które są zwycięzcami ogólnopolskiego rankingu IT Szkoła oraz rankingów wojewódzkich otrzymują nagrody rzeczowe oraz statuetki okolicznościowe. Wszystkie szkoły biorące udział w Programie otrzymują specjalne emblematy pamiątkowe. Uczniowie i nauczyciele biorący udział w konkursach tematycznych otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zobacz relację z gali wręczenia nagród w rankingu 2013: http://wwsi.edu.pl/pg.php/news/gala_wreczenia_nagrod_w_rankin__/639/

Dodatkowe korzyści wynikające z udziału w Programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła: pod adresem www.it-szkola.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie przeduniwersyteckich studiów informatycznych IT Szkoła!


KONKURSY I IMPREZY INFORMATYCZNE

- ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Konkurs informatyczny
W dniu 29 kwietnia 2014r. odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Informatyczny. W konkursie wzięło udział 17 uczniów z następujących klas: ITLps, ITLw, ITEH, ITŻiUG, ITŻiUGI, ITLp, IIC. Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań testowych z przedmiotu informatyka. Konkurs zorganizowali nauczyciele przedmiotów informatycznych.


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie
W dniu 18.03.2014r. sześć trzyosobowych drużyn – uczniów klas I, II, III i IV Technikum Informatycznego wzięło udział w  I etapie testów on-line Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie Net Masters Cup. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać zadania z zakresu m.in. algorytmiki, programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, podstaw telekomunikacji, sieci społecznościowych, systemów operacyjnych, informatyki gospodarczej i bezpieczeństwa w sieci.

 

Konkurs Wiedzy o Internecie
W dniu 11 lutego 2014r. z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Internecie. W konkursie wzięło udział 41 uczniów z klas I, II, III, IV Technikum Informatycznego oraz z klasy IIC Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań testowych dotyczących sieci Internet.

 

Konkurs Grafiki Komputerowej
Jak co roku jesienią, w listopadzie odbywał się w naszej szkole Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej na najlepszą pracę graficzną. Tytuł tegorocznego konkursu brzmiał  "Z życia szkoły". W tym roku uczniowie mieli za zadanie opracowanie do wyboru: filmu, plakatu, animacji lub rysunku związanego z życiem naszej szkoły. W konkursie wzięło udział 7 uczniów Technikum Informatycznego.


Wiecej informacji na temat działalności koła w latach 2007 – 2013 można znaleźć w zakładce menu Strona archiwalna.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony