YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90349
Wszystkie wizyty: 412473
Odsłon dzisiaj: 1290
Liczba odsłon: 2099922

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 


 

Zaproszenie do skladania ofert

(Zapytanie ofertowe ZSP.20-01.12.2018 )

Zakup i dostawa wyposazenia do Zespotu Szkol Ponadgimnazjalnych w Bialobrzegach

w ramach realizacji „ Pilotazowego programu wspierania szkol ponadgimnazjalnych

prowadzqcych Piony Certyflkowanych Wojskowych Klas Mundurowych

o wartosci nieprzekraczajqcej 30 tys. euro.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu
Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup i dostawa doposażenia warsztatów w ramach projektu
Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wyjaśnienie Nr 2

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 14.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy ” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak ZSP-PN2/07/2015/SZ

Wyjaśnienie Nr 1 

Dotyczy:  udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 10.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu "Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Znak ZSP-PN2/07/2015/SZ

 

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 168702-2015
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej w ramach projektu
Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 168702 – 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ

 


ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu
Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy
realizowanego przez Zespół SzkółPonadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 166460-2015
Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych w ramach projektu Specjalizacja
zawodowa – sukcesem na rynku pracy
realizowanego przez Zespół SzkółPonadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 166460 – 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup i dostawa doposażenia warsztatów szkolnych
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ
Załącznik nr 11 do SIWZ
Załącznik nr 12 do SIWZ

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 113238-2015
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 113238 – 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ

 

 

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zakup i dostawa plotera, oprogramowania i tonerów w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 72064-2015
Zakup i dostawa plotera, oprogramowania i tonerów w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Numer ogłoszenia: 72064 – 2015; data zamieszczenia: 31.03.2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup i dostawę plotera, oprogramowania i tonerów w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu
„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ 06.11.2014

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na „Zakup, dostawę,
podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu
Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup, dostawę, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu
„Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 365334-2014
Numer ogłoszenia: 365334 – 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358692 – 2014 data 29.10.2014 r.


Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 358692-2014
Zakup, dostawa, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania
w ramach projektu Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy realizowanego przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 358692 – 2014; data zamieszczenia: 29.10.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na zakup, dostawę, podłączenie sprzętu komputerowego i oprogramowania
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz
nego

 


Zestawienie przetargów ogłaszanych i realizowanych w latach 2007-2013 znajduje się
na starej stronie internetowej
w zakładce menu Strona archiwalna - Przetargi.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony