Niepytajki

18.09 Poniedziałek - 4
19.09 Wtorek - 10
20.09 Środa - 16
21.09 Czwartek - 23
22.09 Piątek - 27

Facebook YouTube-Movies
Licznik odwiedzin
Odwiedziny dzisiaj : 1
W tym miesiącu : 7064
Odsłon dzisiaj : 5
Liczba odsłon : 1815530

Pedagog

OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA


mgr Agnieszka Malczewska- pedagog
 


mgr Alicja Reczko – pedagogmgr Anna Rak – pedagog
 


mgr Edyta Wojdyr – psycholog

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA
w roku szkolnym 2016/2017

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA

 

Dni tygodnia

Agnieszka Malczewska

Alicja

Reczko

Anna

Rak

Edyta Wojdyr

Poniedziałek

11.00 – 15.00

Zaj. rew.

15.00 – 16.00

9.40 – 14.40

9.40 – 12.40 B

Zaj. rew.

7.45 – 8.45

8.40 – 9.40

8.00 – 12.00

10.00 – 14.00

Zaj. rew.
14.10 – 15.10

Wtorek

9.00 – 13.00

Zaj. rew.

8.00 – 9.00

13.15 – 14.15

14.15 – 15.15

15.15 – 16.15

9.00 – 13.00

9.00 – 10.30 B

Zaj. rew.

14.15 – 15.15

12.00 – 16.00

10.00 – 14.00

Zaj. rew.

14.10 – 15.10

Środa

11.00 – 15.00

Zaj. rew.

10.00 – 11.00

9.30 – 13.00

9.30 -12.00 (14.00) B

Zaj. rew.
7.30 – 8.30
8.30 – 9.30
10.30 – 11.30

12.00 – 16.00

8.00 – 12.00

Czwartek

11.00 – 15.00

Zaj. rew.
15.00 – 16.00

8.00 – 12.00

10.00 – 12.00 B

8.00 – 12.00

8.00 – 10.00 B

12.00 – 16.00

Piątek

8.00 – 10.00 B

10.00 – 12.00

8.00 – 12.00

12. 00- 16.00

10.00 – 14.00

10.00 – 13.10 B


Zwróć się do pedagoga, gdy:

1.   Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2.   Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3.   Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4.   Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5.   Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6.   Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7.   Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8.   Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

·   Zajęcia profilaktyczne

·    Porady dla uczniów,

·    Porady, konsultacje dla rodziców,

·     Porady i konsultacje dla nauczycieli.

·    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·     Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające
z Rozporządzenia   Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
  oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom,
  w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych
  i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku
  do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega
w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce
  i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi,
  w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji
  w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców
  w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia

 

 

 

 

 

repliki zegarków rolex
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły