Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

 


 


Wręczenie certyfikatów ukończenia V edycji Programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

W poniedziałek, 22 kwietnia br. w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Radomiu uczniowie  V klasy Technikum Logistycznego – grupa wojskowa, uczestniczyli w uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia V edycji Programu MON Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Program CWKM realizowany był przez naszych uczniów przez 1,5 roku w latach 2022/2023 oraz 2023/2024, a podstawą nauczania był przedmiot Edukacja Wojskowa. Podstawa programowa realizowana była w części teoretycznej przez szkołę oraz w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową, którą jest Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej w Ogrodzienicach. Łącznie uczniowie odbyli 185 godzin lekcyjnych obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne oraz 30 godzin lekcyjnych samokształcenia.

Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonał Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu ppłk Sławomir Głowiński.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy!


Egzamin Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

W dniu 20.12.2023r.  kadeci klasy V TLHp zakończyli V edycję Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych egzaminem w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Egzamin został przeprowadzony pod kierownictwem komisji określonej w rozkazie Dowódcy Jednostki Wojskowej w Grójcu. Składał sie on z dwóch części – teoretycznej, podczas której kadeci pisali test oraz praktycznej, gdzie kadeci musieli wykazać się praktycznym rozwiązaniem narzuconych im czynności w 8 zagadnieniach. Pomimo deszczowej pogody wszyscy sumiennie podeszli do egzaminy, czego odzwierciedleniem są bardzo dobre wyniki, osiągnięte finalnie  przez kadetów.

 

Szkolenie wojskowe 

W dniu 22.11.23r kadeci klasy V i II uczestniczyli w szkoleniu wojskowym w ramach programu CWKM. Na początek wszyscy przypomnieli sobie zasady musztry grupowej w ramach rozgrzewki. Następnie przeszli wszyscy do szkolenia z szkolenia strzeleckiego na symulatorze, gdzie ćwiczyli postawy strzeleckie i zgrywanie przyrządów celowniczych. Kadeci klasy V ćwiczyli także w ramach szkolenia strzeleckiego – rozkładanie i składanie broni na czas. Następnie wszyscy zapoznali się z szykami taktycznymi drużyny poprzez ćwiczenie praktyczne w terenie.

 

Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 27.09.2023r. kadeci klasy I, II, III i V naszej szkoły, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z instruktorami z Jednostki wojskowej w Grójcu. Zajęcia odbyły się na terenie naszej szkoły, gdzie kadeci mieli możliwość przećwiczenia takich zagadnień jak, musztra, łączność, walka wręcz. Wszyscy też mieli możliwość zapoznania sę z indywidualnym wyposażeniem medycznym żołnierzy i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym na polu walki. Szczególnie intensywne były zajęcia z musztry dla klasy I, która uczestniczyła w Wojskowym Dniu Szkoleniowym po raz pierwszy.

 


Dzień szkoleniowy w Jednostce Wojskowej

W dniu 18.10.2023r. kadeci z klasy V, II i I brali udział w zajęciach w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Dla kadetów z klasy I był to pierwszy wyjazd do jednostki, gdzie pod okiem instruktorów z jednostki mieli możliwość ćwiczenia zagadnień z musztry, czy walki wręcz. Pozostali kadeci mieli trochę więcej zajęć min. z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa czy musztry. Zajęcia z musztry były prowadzone także z wybraną grupą kadetów, którzy tworzą kompanię honorową. Pogoda dopisała, więc zajęcia były prowadzone bardzo sprawnie i z dużą fachowością.


Egzamin kadetów klasy IV TLHp

 

W dniu 16.05.2023r. w Jednostce Wojskowej w Grójcu odbył się  pierwszy egzamin kadetów z przedmiotu Edukacja Wojskowa V edycji. Po roku szkolenia, kadeci musieli zmierzyć się z teorią i praktyką zagadnień wojskowych. Egzamin składał się z dwóch części, w których kadeci musieli  po pierwsze odpowiedzieć na 30 pytań testu teoretycznego, a następnie przez kilka godzin zmierzyć się z zagadnieniami praktycznymi  na torze szkoleniowym przygotowanymi przez komisję. Wszyscy sprawili się bardzo sprawnie osiągając  wyniki dobre i bardzo dobre.
 

Obóz kadetów klasy 4 TLH

W dniach 8-12.05.2023r kadeci klasy IVTLH przebywali na 5- dniowym obozie szkoleniowym w ramach programu Edukacji Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Pogoda dopisała ,więc spanie pod namiotami wojskowymi nie nastręczało wielu wyzwań  (może oprócz pierwszej nocy).  Codziennie przez 10 godzin lekcyjnych , zgodnie z porządkiem wojskowego dnia (6.00-22.00), kadeci pod okiem instruktorów wojskowych poznawali tajniki życia żołnierzy w jednostce i na poligonach. Oprócz zajęć typowo wojskowych z taktyki działań pojedynczych żołnierzy czy drużyny,  zajęć z maskowania, wyznaczania stanowisk strzeleckich, łączności czy udzielania pierwszej pomocy na polu walki, wszyscy mieli możliwość w ramach zajęć strzeleckich, odbyć strzelane na strzelnicy bojowej z broni krótkiej i długiej. Pobyt na strzelnicy zakończył się zawodami na punkty.

Najlepsi z broni długiej:

  1. kadet Rzepecki Filip,
  2. kadet Karaluch Paulina
  3. kadet Wiatrak Michał.

Z broni krótkiej:

  1. kadet Piwarski Kacper
  2. kadet Kowalski Dominik
  3. kadet Miller Artur , Sęk Szymon ex aequo;

Mimo długich codziennych zajęć, był też czas na odpoczynek czy zajęcia sportowe, na boisku do nogi lub siatkówki. Kadeci mieli także możliwość spędzania czasu w klubie żołnierskim w czasie wolnym.

Na zakończenie obozu w piątek, wszyscy kadeci otrzymali z rąk zastępcy dowódcy Jednostki Pana płk. Piotra Janickiego certyfikaty ukończenia obozu.Egzamin kadetów klasy IV TEL – grupa wojskowa

 

W dniu 07.12.2022r. w Jednostce Wojskowej w Grójcu odbył się egzamin końcowy kadetów z przedmiotu Edukacja Wojskowa. Po prawie dwóch latach szkolenia , kadeci musieli na zakończenie zmierzyć się z teorią i praktyką  zagadnień wojskowych. Egzamin składał się z dwóch części, w których kadeci musieli  po pierwsze, odpowiedzieć na 30 pytań testu teoretycznego, a następnie przez kilka godzin zmierzyć się z zagadnieniami praktycznymi przygotowanymi przez komisję. Pomimo niezbyt sprzyjającej chłodnej pogody wszyscy sprawili się bardzo sprawnie osiągając wyniki dobre i bardzo dobre.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 21.09.2022r.  kadeci IV klasy programu CWKM, klasy I OPW oraz pozostałych klas mundurowych po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczestniczyli w szkoleniu  wojskowym w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły. Pod okiem instruktorów z jednostki wojskowej kadeci ćwiczyli elementy musztry indywidualnej i zespołowej, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki oraz zapoznali się z wyposażeniem medycznym będącym na wyposażeniu żołnierzy.

Następnym elementem szkolenia dla kadetów z klasy IV była nauka składania i rozkładania broni Beryl wz. 96,  oraz zapoznanie i nauka zakładania wyposażenia OPBMR będącego na wyposażeniu żołnierza

Dzięki bardzo profesjonalnemu zaangażowaniu instruktorów z jednostki zajęcia przebiegły bardzo sprawnie i bezpiecznie.


Wojskowe Dni Szkoleniowe

W dniu 22.01.2020r. uczniowie klasy III TLw wzorem starszych kolegów rozpoczęli wojskowe dni szkoleniowe w ramach programu Edukacja Wojskowa w jednostce w Grójcu. Pod okiem instruktorów wojskowych, pomimo przenikliwego zimna szkolili się zasad poruszania się w terenie pojedynczo i grupowo, a także reakcji na występujące podczas marszu zagrożenia np. alarm lotniczy. W dalszej części szlifowali przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej, w czasie marszu, a także wykorzystywanie naturalnych obiektów do zajęcia prawidłowej postawy w terenie. Cała klasa została wysoko oceniona za zaangażowanie w zajęcia przez instruktorów.

 

Egzamin z edukacji wojskowej

W dniu 08.01.2020r.klasa 4TLw przystąpiła do egzaminu z przedmiotu Edukacja Wojskowa. Po półtorej roku nauki przyszedł czas, aby sprawdzić się ze zdobytej wiedzy wojskowej. Na terenie Jednostki Wojskowej w Grójcu uczniowie 4 TLw pod okiem komisji i instruktorów wojskowych rozpoczęli egzamin od sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej rozwiązując przygotowany dla nich test. Po części teoretycznej na obiektach szkoleniowych jednostki podzieleni na grupy mieli możliwość sprawdzić się praktycznie z zagadnień, które każdy z osobna sobie losował. Pogoda pomimo stycznia dopisała, więc wszyscy starali się wypaść jak najlepiej, co pokazały otrzymane przez nich oceny.

Egzamin był ostatnim z elementów oceny końcowej, która zostanie wystawiona na świadectwie. Po zakończonym egzaminie podczas podsumowania trzy osoby, które otrzymały najwyższe oceny tj. kadet Błesznowska Sylwia, kadet Woźniak Radosław oraz kadet Karczewska Martyna otrzymały od Dowódcy skromne upominki, a wszyscy życzenia powodzenia w dalszych egzaminach zakończonych maturą. 


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 18.12.2019r. uczniowie III klasy wojskowej szlifowali swoje umiejętności z instruktorami z Jednostki Wojskowej z Grójca w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego. Pod okiem instruktorów mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności z taktyki drużyny, szkolenia strzeleckiego czy musztry. Oprócz kasy III w szkoleniu wzięły udział także uczniowie klasy II i I którzy mieli możliwość zapoznania się i sprawdzenia z zasad udzielania pierwszej pomocy, a także taktyki drużyny oraz musztry zespołowej.

 


Wizyta klas mundurowych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 

W dniu 4 grudnia 2019 r. uczniowie klas mundurowych, którzy są objęci II edycją programu  MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Młodzież miała możliwość obejrzenia eksponatów wojskowo – historycznych, których w swoich zbiorach muzeum posiada ponad 250 tysięcy. Uczniowie wysłuchali również ciekawego wykładu na temat historii wojskowości na ziemiach polskich na przestrzeni wieków oraz udziału żołnierzy w  różnych bitwach. Zapoznali się również z różnorodnym wyposażeniem żołnierzy oraz bronią przez nich używaną.

Była to dla wszystkich ciekawa lekcja historii.

 


Dotacja na zakup pakietu umundurowania dla uczniów klasy III Technikum Logistycznego
objętego III edycją programu Ministerstwa Obrony Narodowej

 

W dniu 29 października 2019 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

W imieniu Powiatu Białobrzeskiego, który jest organem prowadzącym szkołę umowę podpisała  Dyrektor Szkoły Pani Iwona Matysiak oraz Skarbnik Powiatu Pan Bogdan Głowacki, w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Pan Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Na mocy podpisanej umowy, w dniu 12 listopada 2019 r. szkoła otrzymała  z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 10 200 zł, co stanowi 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 750 zł. Realizacja zadania polega na zakupie pakietu umundurowania dla 15 uczniów klasy III Technikum Logistycznego – klasa wojskowa, którzy objęci są III edycją programu MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. Dla każdego ucznia przeznaczona zostanie kwota w wysokości 850 zł.

To już kolejne dofinansowanie, które zapewne przyczyni się do prowadzenia zajęć  z zakresu „Edukacji wojskowej” na wysokim poziomie oraz uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów naszej szkoły.


AKCJA „MUNDUROWA PAMIĘĆ”

Zbliża się 1 listopada, dzień w którym obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. To wyjątkowy czas, w którym wracamy myślami do przeszłości, by w chwilach zadumy i wspomnień przywołać sylwetki tych, co odeszli.

W tym wyjątkowym czasie, uczniowie klas mundurowych naszej szkoły wzięli udział w akcji „Mundurowa Pamięć”. Uczniowie odwiedzili miejsca pamięci i mogiły Poległych za wolność Ojczyzny. Złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Swoją postawą potwierdzili umiłowanie Ojczyzny oraz przywiązanie do tradycji narodowych. Pamięć o polskich bohaterach i ich dokonaniach przetrwa w kolejnych pokoleniach Polaków.

Nie zapominajmy o polskich bohaterach, o okazaniu szacunku tym, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka.


OBÓZ SZKOLENIOWY KLAS MUNDUROWYCH –  9 – 13 września 2019 r.

Kolejnym ważnym etapem realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” był obóz szkoleniowy dla klas  mundurowych realizujących ten program. Nasza szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowanie na  realizację obozu w kwocie 9544,77 PLN.
Obóz szkoleniowy odbył  się w dniach 9 – 13 września 2019 r. na terenie jednostki patronackiej tj. 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III i IV TLw wraz z opiekunami: płk. Sławomirem Karpetą oraz wychowawcami: p. Martą Jaworską i p. Piotrem Cichawą. Wszyscy zostali zakwaterowani w namiotach na terenie patronackiej jednostki wojskowej.

Uczestnicy obozu brali aktywny udział w całodniowych zajęciach prowadzonych przez żołnierzy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Były to między innymi zajęcia z wyznaczania azymutu, wyboru miejsca i wykonania stanowiska ogniowego, prowadzenia działań rozpoznawczych, praktycznego prowadzenia i rozpoznania drogi marszu, ćwiczenia rozpoznawcze z broni strzeleckiej, praca na radiostacjach i wiele innych wynikających z realizacji programu „Edukacja wojskowa”.

Każdy dzień obozu był nowym wyzwaniem dla jego uczestników. Uczniowie nie mogli narzekać na nudę, gdyż zajęcia były bardzo ciekawe, wymagały zaangażowania i wysiłku. Obóz szkoleniowy pozwolił uczniom zdobyć  wiedzę i nowe umiejętności, ale również sprzyjał  integracji młodzieży.

Wszyscy uczestnicy obozu realizujący program MON otrzymali Certyfikaty zaświadczające o odbyciu obozu szkoleniowego  w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa.


Podsumowanie zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa”

 

W ramach realizacji Programu Pilotażowego MON uczniowie objęci patronatem uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w 8 zajęciach w ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych.

Zajęcia realizowane były głównie na terenie jednostki patronackiej tj. 1. ORel w Ogrodzienicach, a także na terenie szkoły, gdzie prowadzili je instruktorzy z jednostki wojskowej wykorzystując sprzęt szkoleniowy zakupiony z dotacji MON.

Zwieńczeniem zajęć z przedmiotu „Edukacja wojskowa” był przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2019 r. egzamin, który odbył się na terenie 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach. Składał się on z dwóch części: testu teoretycznego złożonego z 30 pytań, a także części praktycznej, podczas której zaprezentowali swoje zdolności z zakresu budowy, rozkładania i składania broni, rzutu granatem, taktyki na szczeblu drużyny, terenoznawstwa czy udzielania pomocy na polu walki. Po zakończonym egzaminie komisja pod przewodnictwem Pana mjr Pawła Hajduka, przedstawiciela szkoły i przedstawiciela WKU Radom dokonała podsumowania osiągnięć uczniów w Klubie Żołnierskim 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, gdzie wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty ukończenia egzaminu.

 

 

 


Dotacja z MON na organizację obozu szkoleniowego

 

Miło nam poinformować, że w dniu 31 maja 2019 r. na mocy podpisanej umowy, w dniu 13 maja 2019 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 9544,77 zł na dofinansowanie kolejnego etapu realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” tj. organizację obozu szkoleniowego dla klas  mundurowych realizujących ten program.

Obóz odbędzie się w dniach 9 – 13 września 2019 r. na terenie jednostki patronackiej tj. 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego w Ogrodzienicach.


Doposażenie pracowni logistycznej w sprzęt specjalistyczny oraz umundurowanie dla ucznia
z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej

 

W ramach udzielonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotacji celowej do szkoły zakupiono pakiet wyposażenia szkoleniowego niezbędnego do prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych oraz indywidualny pakiet wyposażenia (umundurowanie) dla 17 uczniów klasy mundurowej objętych programem pilotażowym MON.

Zgodnie z umową na zakup pakietu wyposażenia szkoleniowego przeznaczono kwotę 44949,00 PLN, natomiast na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla ucznia przeznaczono kwotę 9010,00 PLN.

Pracownia logistyczna, w której klasy mundurowe odbywają zajęcia z „Edukacji wojskowej” została znacznie wzbogacona w sprzęt specjalistyczny, co pozwala na praktyczne wykonywanie zadań oraz zapoznanie się ze sprzętem podczas realizacji zajęć wynikających z programu pilotażowego MON.

 


Wojskowe Dni Szkoleniowe w ramach programu pilotażowego MON

 

Klasy wojskowe realizujące program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej raz w miesiącu odbywają wojskowy dzień szkoleniowy w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Od początku roku szkolnego takie szkolenie odbyli 17 października, 21 listopada, 10 grudnia oraz 23 stycznia w 1. Grójeckim Ośrodku Radioelektronicznym w Ogrodzienicach, naszej jednostce patronackiej.

Podczas tych spotkań uczniowie realizują założenia programu MON uczestnicząc w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Do tej pory mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności z musztry biorąc udział wspólnie z żołnierzami z jednostki w defiladzie, posługiwania się sprzętem wojskowym, bronią w różnych sytuacjach, granatem na rzutni, strzelaniem przy wykorzystaniu przyrządu do nauki strzelania „CYKLOP”, zasadami działania strzelnicy kontenerowej. Zapoznawali się również z zasadami udzielania pierwszej pomocy, w tym żołnierzom na polu walki, praktycznie sprawdzali swoją wiedzę na torze taktycznym na temat poruszania się w ramach sekcji i plutonu oraz zasad ochrony obiektów. Czynnie uczestniczyli w szkoleniu z zakresu technik pokonywania terenu, działania taktycznego pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu- i czteroosobowej.

Wyjazdy do jednostki wojskowej w Ogrodzienicach są niezwykle cenne, ponieważ uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę i umiejętności w realnych warunkach, co na pewno przyczyni się do osiągnięcia celów zakładanych w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

 

 


 


Podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na prowadzenie przez ZSP „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych 
– 4 grudnia 2018r.

 

W dniu 4 grudnia 2018 roku w siedzibie Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach na prowadzenie „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

W imieniu Powiatu Białobrzeskiego, który jest organem prowadzącym szkołę umowę podpisała Dyrektor Szkoły Pani Iwona Matysiak, w imieniu Ministra Obrony Narodowej umowę podpisał Pan Waldemar Zubek – Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych.

Na mocy podpisanej umowy, w dniu 14 grudnia 2018 r. szkoła otrzymała z Ministerstwa Obrony Narodowej kwotę 45000 zł na zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia prawidłowego procesu szkolenia klas wojskowych, które przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności zajęć edukacji wojskowej.

Dla każdego ucznia klasy III TLw, objętego programem pilotażowym MON szkoła otrzymała kwotę 650 zł, która będzie przeznaczona na zakup umundurowania wojskowego.

Zgodnie z treścią umowy Beneficjent przeznaczy dodatkowo kwotę ponad 14000 złotych na zapewnienie ciągłości i trwałości programu nauczania „Edukacja wojskowa” zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w umowie (np. organizacja podróży historyczno-wojskowych do miejsc pamięci narodowej i niepodlegościowej, zabezpieczenie materiałowo-techniczne niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, realizację pakietu usługowego w postaci zajęć specjalistyczno-proobronnych)

W realizacji zadań wynikających z w/w programu wspiera szkołę 1. Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny w Ogrodzienicach oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu. Otrzymane środki finansowe pozwolą na zakup wyposażenia i umundurowania, które umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie i uczyni je bardziej atrakcyjnymi dla uczniów naszej szkoły.

 


CERTYFIKAT MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 

Wręczenie certyfikatu II edycji
„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

 

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Uroczyste przekazanie certyfikatów potwierdzających przynależność do programu odbyło się 26 kwietnia 2018r. w siedzibie Szkoły ZDZ im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu. Pani Dyrektor Iwona Matysiak odebrała certyfikat z rąk Wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Udział w uroczystości wzięli uczniowie klas 1 TLW i 2 TLW pod opieką wychowawców.

Szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymają od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie. Poza możliwością korzystania z instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego uczniowie, dostaną jednolite umundurowanie.

Uczestniczące w „Programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” szkoły prowadzą zajęcia o tematyce wojskowej, które kształtują postawy proobronne i patriotyczne. To jednolity program nauczania opracowany przez specjalistów z Ministerstwa Obrony Narodowej, który zwiększy szanse uczniów na dołączenie do Wojska Polskiego po zakończeniu nauki.

 

 

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082603
Wizyty dziś: 489
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8490
Wizyty w tym roku: 113811
Wszystkie wizyty: 1082603
Odsłony dziś: 11283
Wszystkie odsłony: 8539106
Użytkownicy on-line: 5

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl