YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90376
Wszystkie wizyty: 412500
Odsłon dzisiaj: 1440
Liczba odsłon: 2100072

 

EGZAMIN MATURALNY

 

EGZAMIN ZAWODOWY

 

EGZAMIN CZELADNICZY

 

Ogłoszenie

Dotyczy absolwentów, którzy przystępują po raz trzeci do egzaminu zawodowego
 z kwalifikacji, z której nie uzyskali świadectwa

 

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]:

  1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
  3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
  5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna – 173,20
  • część pisemna - 57,73 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna – 115,47 zł (2/3 opłaty)

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:


80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Plac Europejski 3
00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Imię i nazwisko i nr PESEL przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji


Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony