Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy

 

Projekt

 „SPECJALIZACJA ZAWODOWA – SUKCESEM NA RYNKU PRACY”


 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

realizuje projekt 
„SPECJALIZACJA ZAWODOWA – SUKCESEM NA RYNKU PRACY”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

O projekcie

W dniu 14 sierpnia 2014 r. reprezentujący Powiat Białobrzeski Starosta Andrzej Oziębło, Wicestarosta Adam Bolek oraz Skarbnik Bogdan Głowacki podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Wartość projektu: 2 464 620, 89 PLN
Wartość dofinansowania: 2 094 927, 76 PLN
 

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski

Twórca i realizator projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie kwalifikacji zawodowej. Działania te będą realizowane poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć dydaktyczno– wychowawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i specjalistycznych, zapewnienie doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej, stworzenie modyfikacji programów nauczania i wyposażenia warsztatów szkolnych, zapewnienie poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej oraz współpracę szkoły
z pracodawcami w celu przeprowadzenie praktyk i staży.

Czas realizacji:

01.08.2014 – 31.08.2015
 
Grupy docelowe:

Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica
w Białobrzegach w ramach Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, łącznie 250 osób z grupy uczniów/uczennic.

Planowane działania:

-Dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające zdobycie unikalnych kwalifikacji: nurkowanie, jazda konna, taniec, żeglarstwo, ratownictwo wodne, nauka pływania – zajęcia wyjazdowe.

-Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki i języków obcych na poziomie rozszerzonym.

-Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych z matematyki.

-Wyposażenie warsztatów szkolnych technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum hotelarstwa, technikum logistycznego.

-Zakup komputerów, oprogramowania, sprzętu i podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

-Zakup mundurków dla klas pierwszych gastronomicznych i hotelarskich oraz mundurów dla klas pierwszych logistycznych.

-Obozy specjalistyczne dla klas logistycznych, zajęcia samoobrony, kurs prawa jazdy kategorii B.

-Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z gastronomii, hotelarstwa, informatyki, logistyki, zajęcia sportowe (wspinaczka, kolarstwo, fitness, lekka atletyka).

-Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:  kurs wizażu, warsztaty psychologii i komunikacji, szkolenie Kuchnie Świata, kurs profesjonalnego baristy, warsztaty rozwoju kariery – szkolenia wyjazdowe.

-Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk zawodowych oraz staży.

-Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna w celu rozwijania elementów pracy zespołowej i integracji grupowej, zwiększenie otwartości i przełamanie ograniczeń środowiskowych.

-Zapewnienie   zakwaterowania, wyżywienia i transportu podczas wszystkich szkoleń, kursów, wycieczek i obozów wyjazdowych.

-Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach www projektu,  organizację Dni Otwartych w szkole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1062763
Wizyty dziś: 137
Wizyty wczoraj: 614
Wizyty w tym miesiącu: 7336
Wizyty w tym roku: 93971
Wszystkie wizyty: 1062763
Odsłony dziś: 1670
Wszystkie odsłony: 8098637
Użytkownicy on-line: 6

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl