ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Oddziały Przygotowania Wojskowego

 
 


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 27.09.2023r. kadeci klasy I, II, III i V naszej szkoły, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z instruktorami z Jednostki wojskowej w Grójcu. Zajęcia odbyły się na terenie naszej szkoły, gdzie kadeci mieli możliwość przećwiczenia takich zagadnień jak, musztra, łączność, walka wręcz. Wszyscy też mieli możliwość zapoznania sę z indywidualnym wyposażeniem medycznym żołnierzy i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym na polu walki. Szczególnie intensywne były zajęcia z musztry dla klasy I, która uczestniczyła w Wojskowym Dniu Szkoleniowym po raz pierwszy.

 


Dzień szkoleniowy w Jednostce Wojskowej

W dniu 18.10.2023r. kadeci z klasy V, II i I brali udział w zajęciach w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Dla kadetów z klasy I był to pierwszy wyjazd do jednostki, gdzie pod okiem instruktorów z jednostki mieli możliwość ćwiczenia zagadnień z musztry, czy walki wręcz. Pozostali kadeci mieli trochę więcej zajęć min. z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa czy musztry. Zajęcia z musztry były prowadzone także z wybraną grupą kadetów, którzy tworzą kompanię honorową. Pogoda dopisała, więc zajęcia były prowadzone bardzo sprawnie i z dużą fachowością.


Zajęcia w ramach programu OPW

 

Pomimo końca roku szkolnego, kadeci I klasy odbyli w dniu 19 czerwca zajęcia w Jednostce Wojskowej w Grójcu, w ramach programu OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego). Pogoda dopisała, więc wszystkie zajęcia odbyły się na terenie ośrodka szkoleniowego jednostki. Instruktorzy przeprowadzili z kadetami zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Na początku wszyscy zapoznali się z czynnościami do strzelania na strzelnicy, przyjmowaniu postaw strzeleckich oraz mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na symulatorze ,,CYKLOP”. Na koniec instruktorzy zapoznali kadetów z budową karabinka ,,GROT”, po czym kadeci spróbowali sami rozłożyć i złożyć ten karabinek.

Sławomir Karpeta

 

 

Wojskowy dzień szkoleniowy kadetów I i IV klasy w Jednostce Wojskowej w Grójcu

15 marca 2023 roku był po dłuższej przewie dla kadetów IV i I klasy dniem szkolenia w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Kadeci IV klasy w ramach zajęć przygotowują się do zbliżającego się egzaminu, ćwicząc taktykę, terenoznawstwo. Na zakończenie zajęć mieli trochę więcej wysiłku ćwicząc na sali walkę wręcz. Kadeci I klasy po raz pierwszy zapoznali się z budową karabinka Beryl wz 96, oraz mieli możliwość spróbowania swoich możliwości strzeleckich na symulatorze ,,Cyklop”. Kolejnym etapem była musztra, podczas której kadeci ćwiczyli krok równy i defiladowy.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy kadetów klasy I i IV w Jednostce Wojskowej

 

W dniu 16.11.2022r kadeci klasy IV i I odbyli zajęcia w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Pomimo niezbyt przychylnej pogody, udało się przeprowadzić wszystkie zajęcia terenowe z musztry, taktyki czy szkolenia strzeleckiego. Dużym wyzwanie dla niektórych były, także zajęcia z walki wręcz na sali, gdzie rozgrzewka była bardzo intensywna i niektórzy nieźle się napocili. Dla jednych był to pierwszy pobyt na zajęciach w jednostce wojskowej – I OPW, a dla Klasy IV ostatni, przed egzaminem końcowym. Klasa I OPW oprócz programowych zajęć miała możliwość zwiedzenia  również sali tradycji jednostki w Grójcu, gdzie kadeci zapoznali się z historią powstania jednostki patronackiej naszej szkoły.

 


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

 

W dniu 21.09.2022r.  kadeci IV klasy programu CWKM, klasy I OPW oraz pozostałych klas mundurowych po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczestniczyli w szkoleniu  wojskowym w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły. Pod okiem instruktorów z jednostki wojskowej kadeci ćwiczyli elementy musztry indywidualnej i zespołowej, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki oraz zapoznali się z wyposażeniem medycznym będącym na wyposażeniu żołnierzy.

Następnym elementem szkolenia dla kadetów z klasy IV była nauka składania i rozkładania broni Beryl wz. 96,  oraz zapoznanie i nauka zakładania wyposażenia OPBMR będącego na wyposażeniu żołnierza

Dzięki bardzo profesjonalnemu zaangażowaniu instruktorów z jednostki zajęcia przebiegły bardzo sprawnie i bezpiecznie.


Porozumienie o współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej

w ramach OPW

19 września 2022

Od 1 września 2022 r. klasa I w zawodzie technik logistyk realizuje program oddziału przygotowania wojskowego (OPW) pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W dniu 15 września br. w CRiWWR w Słomczynie – Kącinie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach realizacji zajęć praktycznych w OPW przez jednostkę patronacką. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Panią Jolantą Babik – Dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowych a Panem płk Piotrem Janickim – zastępcą Komendanta CRiWWR.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść, między innymi, wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminu ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Uczniom klasy I technikum, realizującym program OPW, życzymy wytrwałości, zaangażowania i prezentowania postaw patriotycznych jako nadrzędnych wartości w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

 
BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
954304
Wizyty dziś: 365
Wizyty wczoraj: 570
Wizyty w tym miesiącu: 14848
Wizyty w tym roku: 181729
Wszystkie wizyty: 954304
Odsłony dziś: 919
Wszystkie odsłony: 5378361
Użytkownicy on-line: 3
Plan szkoły

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl