Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Oddziały Przygotowania Wojskowego

 
 


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 21.022024r kadeci klasy I i II OPW uczestniczyli w szkoleniu z żołnierzami w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Tym razem kadeci mieli możliwość przećwiczenia zajęć z szkolenia strzeleckiego, musztry oraz terenoznawstwa.  Oprócz tego wszyscy zapoznali się z wyposażeniem indywidualnym, jakim dysponuje żołnierz, a niektórzy doświadczyli tego na własnych plecach.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy klasy I OPW

W dniu 31.01.2024r. kadeci I klasy OPW uczestniczyli w szkoleniu wojskowym w jednostce Wojskowej w Grójcu. Tym razem kadeci zapoznawali się z zasadami na strzelnicy wojskowej. Jednym z elementów było przyjmowanie prawidłowej postawy strzeleckiej, co jest bardzo ważne przy strzelaniu do celu. Następnym etapem było potwierdzenie nabytych umiejętności na symulatorze ,,CYKLOP”, gdzie wszyscy po krótkim treningu, spróbowali swych sił w strzelaniu na punkty – poszło nieźle. Ostatnim etapem była nauka rozkładania broni do czyszczenia, a następnie jej złożenie.

Kadeci z OPW na zajęciach w Jednostce Wojskowej

W dniu 13.12.2023r. kadeci klasy II i III uczestniczyli w zajęciach w Jednostce Wojskowej w Grójcu.  Pomimo pochmurnej pogody zajęcia były bardzo ciekawe i wymagające. Oprócz zajęć z musztry na rozgrzewkę, kadeci szkolili się z taktyki pokonywania terenu oraz marszu szykiem ubezpieczonym do rejonu odpowiedzialności.

W rejonie mieli za zadanie wykonać zamaskowane ukrycie pracując w sekcjach dwuosobowych. Wszyscy kadeci wykazali się dużą pomysłowością i wytrwałością czym zasłużyli na pochwały od instruktorów prowadzących zajęcia.

Część kadetów z kompani reprezentacyjnej zaczęła również przygotowania do konkursu musztry paradnej pod okiem instruktorów z kompani reprezentacyjnej z Jednostki Wojskowej – ,,ciężka praca ich czeka, ale wszyscy trzymamy kciuki”.


Szkolenie wojskowe 

W dniu 22.11.23r kadeci klasy V i II uczestniczyli w szkoleniu wojskowym w ramach programu OPW. Na początek wszyscy przypomnieli sobie zasady musztry grupowej w ramach rozgrzewki. Następnie przeszli wszyscy do szkolenia z szkolenia strzeleckiego na symulatorze, gdzie ćwiczyli postawy strzeleckie i zgrywanie przyrządów celowniczych. Kadeci klasy V ćwiczyli także w ramach szkolenia strzeleckiego – rozkładanie i składanie broni na czas. Następnie wszyscy zapoznali się z szykami taktycznymi drużyny poprzez ćwiczenie praktyczne w terenie.


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

W dniu 27.09.2023r. kadeci klasy I, II, III i V naszej szkoły, mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z instruktorami z Jednostki wojskowej w Grójcu. Zajęcia odbyły się na terenie naszej szkoły, gdzie kadeci mieli możliwość przećwiczenia takich zagadnień jak, musztra, łączność, walka wręcz. Wszyscy też mieli możliwość zapoznania sę z indywidualnym wyposażeniem medycznym żołnierzy i udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym na polu walki. Szczególnie intensywne były zajęcia z musztry dla klasy I, która uczestniczyła w Wojskowym Dniu Szkoleniowym po raz pierwszy.

 


Dzień szkoleniowy w Jednostce Wojskowej

W dniu 18.10.2023r. kadeci z klasy V, II i I brali udział w zajęciach w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Dla kadetów z klasy I był to pierwszy wyjazd do jednostki, gdzie pod okiem instruktorów z jednostki mieli możliwość ćwiczenia zagadnień z musztry, czy walki wręcz. Pozostali kadeci mieli trochę więcej zajęć min. z taktyki, szkolenia strzeleckiego, terenoznawstwa czy musztry. Zajęcia z musztry były prowadzone także z wybraną grupą kadetów, którzy tworzą kompanię honorową. Pogoda dopisała, więc zajęcia były prowadzone bardzo sprawnie i z dużą fachowością.


Zajęcia w ramach programu OPW

 

Pomimo końca roku szkolnego, kadeci I klasy odbyli w dniu 19 czerwca zajęcia w Jednostce Wojskowej w Grójcu, w ramach programu OPW (Oddziały Przygotowania Wojskowego). Pogoda dopisała, więc wszystkie zajęcia odbyły się na terenie ośrodka szkoleniowego jednostki. Instruktorzy przeprowadzili z kadetami zajęcia ze szkolenia strzeleckiego. Na początku wszyscy zapoznali się z czynnościami do strzelania na strzelnicy, przyjmowaniu postaw strzeleckich oraz mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na symulatorze ,,CYKLOP”. Na koniec instruktorzy zapoznali kadetów z budową karabinka ,,GROT”, po czym kadeci spróbowali sami rozłożyć i złożyć ten karabinek.

Sławomir Karpeta

 

 

Wojskowy dzień szkoleniowy kadetów I i IV klasy w Jednostce Wojskowej w Grójcu

15 marca 2023 roku był po dłuższej przewie dla kadetów IV i I klasy dniem szkolenia w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Kadeci IV klasy w ramach zajęć przygotowują się do zbliżającego się egzaminu, ćwicząc taktykę, terenoznawstwo. Na zakończenie zajęć mieli trochę więcej wysiłku ćwicząc na sali walkę wręcz. Kadeci I klasy po raz pierwszy zapoznali się z budową karabinka Beryl wz 96, oraz mieli możliwość spróbowania swoich możliwości strzeleckich na symulatorze ,,Cyklop”. Kolejnym etapem była musztra, podczas której kadeci ćwiczyli krok równy i defiladowy.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy kadetów klasy I i IV w Jednostce Wojskowej

 

W dniu 16.11.2022r kadeci klasy IV i I odbyli zajęcia w Jednostce Wojskowej w Grójcu. Pomimo niezbyt przychylnej pogody, udało się przeprowadzić wszystkie zajęcia terenowe z musztry, taktyki czy szkolenia strzeleckiego. Dużym wyzwanie dla niektórych były, także zajęcia z walki wręcz na sali, gdzie rozgrzewka była bardzo intensywna i niektórzy nieźle się napocili. Dla jednych był to pierwszy pobyt na zajęciach w jednostce wojskowej – I OPW, a dla Klasy IV ostatni, przed egzaminem końcowym. Klasa I OPW oprócz programowych zajęć miała możliwość zwiedzenia  również sali tradycji jednostki w Grójcu, gdzie kadeci zapoznali się z historią powstania jednostki patronackiej naszej szkoły.

 


Wojskowy Dzień Szkoleniowy

 

W dniu 21.09.2022r.  kadeci IV klasy programu CWKM, klasy I OPW oraz pozostałych klas mundurowych po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczestniczyli w szkoleniu  wojskowym w ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego. Zajęcia odbyły się na terenie szkoły. Pod okiem instruktorów z jednostki wojskowej kadeci ćwiczyli elementy musztry indywidualnej i zespołowej, udzielanie pierwszej pomocy na polu walki oraz zapoznali się z wyposażeniem medycznym będącym na wyposażeniu żołnierzy.

Następnym elementem szkolenia dla kadetów z klasy IV była nauka składania i rozkładania broni Beryl wz. 96,  oraz zapoznanie i nauka zakładania wyposażenia OPBMR będącego na wyposażeniu żołnierza

Dzięki bardzo profesjonalnemu zaangażowaniu instruktorów z jednostki zajęcia przebiegły bardzo sprawnie i bezpiecznie.


Porozumienie o współpracy z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej

w ramach OPW

19 września 2022

Od 1 września 2022 r. klasa I w zawodzie technik logistyk realizuje program oddziału przygotowania wojskowego (OPW) pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. 

W dniu 15 września br. w CRiWWR w Słomczynie – Kącinie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w ramach realizacji zajęć praktycznych w OPW przez jednostkę patronacką. Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Panią Jolantą Babik – Dyrektorem Zespołu Szkół Podstawowych a Panem płk Piotrem Janickim – zastępcą Komendanta CRiWWR.

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść, między innymi, wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej z wybranych zagadnień regulaminu ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

Uczniom klasy I technikum, realizującym program OPW, życzymy wytrwałości, zaangażowania i prezentowania postaw patriotycznych jako nadrzędnych wartości w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

 
BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082646
Wizyty dziś: 532
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8533
Wizyty w tym roku: 113854
Wszystkie wizyty: 1082646
Odsłony dziś: 12610
Wszystkie odsłony: 8540433
Użytkownicy on-line: 12

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl