POWER

 

PROJEKT pt. „Zagrajmy razem”
realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w językach obcych – wielojęzyczność, kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie, cyfrowe, w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej w zakresie nauki języka angielskiego.

Celem szczegółowym jest wzmocnienie kompetencji kluczowych  w zakresie nauki języka angielskiego z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej do Sliemy na Malcie. Mobilność ta przyczyni się do pogłębienia i rozszerzenia współpracy ZSP Białobrzegi z Newark School Malta.

Uczestnicy projektu to 20 uczniów i 4 opiekunów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Główną tematyką  przedsięwzięcia jest sztuka teatralna „Zagrajmy razem”, opisująca jeden dzień dziewczyny/chłopaka w Polsce i na Malcie, którzy spotkają  się w III Akcie sztuki. Ukazane będą  podobieństwa i różnice kulturowe młodzieży europejskiej, zwyczaje, czynności rutynowe, codzienne dylematy, problemy z jakimi się  zmagają w szkole polskiej  i maltańskiej i poza nią, aby w III Akcie pokazać wszystkim, że tak naprawdę nie różnimy się w niczym.


 


WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DO PROJEKTU POWER

 PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW pt. „Zagrajmy Razem!”

Podajemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Spotkanie organizacyjne uczestników projektu odbędzie się 7.01.2020 r. o godz.11:15 w sali 49.

Wyniki II etapu rekrutacji, w którym zostaną wyłonieni uczestnicy wyjazdu na Maltę (20 osób) zostaną ogłoszone 07.02.2020 r.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE POWER

PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW „ZAGRAJMY RAZEM!”

I ETAP REKRUTACJI:

 

 

Lp.

 

Klasa

 

Nazwisko

 

Imię

 
 

1

III TŻI

Barański

Jakub

 

2

II TLW

Chmielewski

Aleksander

 

3

I TLHP

Czapska

Justyna

 

4

III TI

Danis

Bartłomiej

 

5

II TLW

Fołtyn

Weronika

 

6

I TIG

Górecki

Marcin

 

7

II TLW

Gut

Zuzanna

 

8

I TIG

Janusz

Mikołaj

 

9

III TŻI

Jendra

Wiktoria

 

10

III TŻI

Jendra

Weronika

 

11

I TLP

Karaluch

Paulina

 

12

I TLHP

Karolewska

Aleksandra

 

13

II TŻI

Katańska

Emilia

 

14

II TLW

Komorek

Radosław

 

15

III TE

Kopycka

Natalia

 

16

II TŻI

Kowalczyk

Wiktoria

 

17

I TLHP

Krześniak

Krystian

 

18

III TI

Leśnowolski

Jakub

 

19

II TLW

Maliszewska

Zuzanna

 

20

I TLHP

Manikowska

Weronika

 

21

I TLHP

Manikowski

Marcin

 

22

II TLW

Mikityszyn

Wiktoria

 

23

I TIG

Mokosa

Piotr

 

24

II TŻI

Neska

Natalia

 

25

III TŻH

Osowska

Izabela

 

26

III TE

Pakuła

Katarzyna

 

27

I TIG

Pankowska

Karolina

 

28

II TLW

Pasek

Przemysław

 

29

II TLW

Pietrzak

Jakub

 

30

III TI

Puchalski

Michał

 

31

III TŻH

Rotuski

Sebastian

 

32

I TIG

Różycki

Igor

 

33

II TLW

Szkurłat

Oskar

 

34

II TŻI

Sznyra

Kamila

 

35

II TLW

Szyderska

Wiktoria

 

36

II TŻI

Szyderska

Natalia

 

37

I TLHP

Wójcik

Julia

 

 

 


 

REGULAMIN REKRUTACJI

 


 

 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:

Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności:

 

 

 

 

Zał. 2 Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia:

 

 

 

 

Zał. 3 Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony