YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 90353
Wszystkie wizyty: 412477
Odsłon dzisiaj: 1312
Liczba odsłon: 2099944

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu między pracodawcą a młodocianym, może odbywać się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej- wówczas ta organizacja  dostarcza do szkoły „Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” wraz z wymaganymi „Załącznikami”.

Niezrzeszony pracodawca powinien osobiście zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy wraz z załącznikami z pracownikiem młodocianym. Po zawarciu w dniu 2 września 2019r. w/w umowy pracodawca dostarcza do szkoły:

- jeden egzemplarz  „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”, 

- załącznik nr 1     „Ustalenia pracodawcy z dyrektorem szkoły na podstawie art.120a ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe”,

- załącznik nr 2     „Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu wynikające z art. 120 ust. 3a Ustawy Prawo Oświatowe”,

- porozumienie o współpracy w sprawie monitorowania realizacji programu nauczania zawodu,

- kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające  do szkolenia,

- kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Do pobrania:

—————————————————————————————————————————————————————–

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu

Aneks do terminarza turnusów dokształcania zawodowego I- go stopnia      

—————————————————————————————————————————————–

Branżowa Szkoła I Stopnia

Do pobrania:

Wzór Dzienniczka Praktycznej Nauki Zawodu dla pracodawców, którzy nie są zrzeszeni w organizacji pracodawców.

 

Technikum

Do pobrania:

Formularz Dziennika praktyk

Formularz Raportu z praktyki zawodowej

 

PROGRAMY NAUCZANIA:
 

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU SPRZEDAWCA (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU SPRZEDAWCA (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU KUCHARZ (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU KUCHARZ (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU MECHANIK (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU MECHANIK (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA  (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA  (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK HOTELARSTWA  (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK  (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK  (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK  (na podbudowie szkoły podstawowej)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  (na podbudowie gimnazjum)

PROGRAM NAUCZANIA ZAWODU TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  (na podbudowie szkoły podstawowej)

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony