Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, odbywanego w formie nauki zawodu między pracodawcą a młodocianym, może odbywać się za pośrednictwem organizacji rzemieślniczej- wówczas ta organizacja  dostarcza do szkoły „Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” wraz z wymaganymi „Załącznikami”.

Niezrzeszony pracodawca powinien osobiście zadbać o sporządzenie odpowiedniej umowy wraz z załącznikami z pracownikiem młodocianym. Po zawarciu w dniu 2 września 2019r. w/w umowy pracodawca dostarcza do szkoły:

- jeden egzemplarz  „Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”, 

- załącznik nr 1      „Ustalenia pracodawcy z dyrektorem szkoły na podstawie art.120a ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe”,

- załącznik nr 2       „Oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu wynikające z art. 120 ust. 3a Ustawy Prawo Oświatowe”,

- porozumienie o współpracy w sprawie monitorowania realizacji programu nauczania zawodu,

- kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające  do szkolenia,

- kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Do pobrania:

—————————————————————————————————————————————————————–

Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Praktycznej Nauki Zawodu

—————————————————————————————————————————————–

Branżowa Szkoła I Stopnia

Do pobrania:

Wzór Dzienniczka Praktycznej Nauki Zawodu dla pracodawców, którzy nie są zrzeszeni w organizacji pracodawców.

 

Technikum

Do pobrania:

Formularz Dziennika praktyk

Formularz Raportu z praktyki zawodowej

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony