Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

„INNOWACJA EDUKACYJNA – ZDROWIE, SPORT,URODA”

 

 

Projekt
  „INNOWACJA EDUKACYJNA – ZDROWIE, SPORT,URODA”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

O projekcie
W dniu 11 stycznia 2011r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Innowacja Edukacyjna – Zdrowie, Sport, Uroda”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Adam Bolek
 

Wartość projektu: 1 949 170,50 PLN,
Wartość dofinansowania: 1 700 651,25 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. Działania te będą uzupełnione poprzez doposażenie placówki w nowoczesne materiały dydaktyczne. Realizacja projektu ma także na celu podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców i mieszkanek powiatu i wyposażenie ich w uniwersalne umiejętności i kompetencje zawodowe, pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji: 01.03.2011 – 31.12.2013

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w ramach Technikum w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych, łącznie 50 osób z grupy uczniów/uczennic.

Planowane działania:

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs instruktora fitness, obejmujące zajęcia  teoretyczne i praktyczne. Celem zajęć będzie zdobycie uprawnień instruktorskich.  Zagwarantowane będzie dla uczestników również zakwaterowanie podczas szkolenia, dojazd  i wyżywienie.
 2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne Dietetyka
 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 4. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 5. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – trening sportowy
 6. Wyposażenie Sali gimnastycznej min: płotki, drążki do fitness, równoważnie, trampoliny, maty, stepery oraz inne przeznaczone do zajęć fitness.
 7. Zakup komputerów, oprogramowanie i podręczników niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych
 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii  i muzyki.
 9. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 10. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 11. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 12. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu
 13. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 14. Wakacyjne warsztaty psychodietetyki (wyjazdowe)
 15. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – „Uroda” obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę kosmetyki
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne „Kurs Masażu Klasycznego  i Segmentacyjnego” – szkolenie wyjazdowe

 

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082619
Wizyty dziś: 505
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8506
Wizyty w tym roku: 113827
Wszystkie wizyty: 1082619
Odsłony dziś: 11730
Wszystkie odsłony: 8539553
Użytkownicy on-line: 7

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl