ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach

„Nauka to potęgi klucz”

 

Projekt „Nauka to potęgi klucz”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 

O projekcie                                                                                           
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne podpisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na dofinansowanie projektu „Nauka to potęgi klucz”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Prezes Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pan Adam Świeczko, Skarbnik Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego pani Grażyna Grela

Wartość projektu: 161 200, 00 PLN,
Wartość dofinansowania: 136 960,00 PLN                 
                                                    

Beneficjent Projektu: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne. Partner: Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. 
Realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach.

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i jakości kształcenia matematycznego w Technikum należącego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlnych. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim  zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.
Zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów.

Czas realizacji
01.09.2010 – 20.06.2011

Grupy docelowe:
Grupę docelową stanowi  grupa uczennic i uczniów z Technikum.

Planowane działania:

  1. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki.  Zajęcia przeznaczone są dla grupy uczennic i uczniów  z Technikum  (8 dziesięcioosobowych grup ).
  2. Bezpłatne, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole oraz konsultacje przez Internet, nauczanie w  programie „Korepetytor”.
  3. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczennic i uczniów biorących udział w projekcie.
  4. Efektywny program doradztwa zawodowego. Zdobycie wiedzy o obecnej  i przyszłej sytuacji na rynku pracy.
  5. Zakup zbiorów zadań z matematyki do programu „Korepetytor”.
  6. Promocja projektu, poprzez reklamę lokalnej prasie, na stronach WWW projektu.
BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Statystyka odwiedzin
756102
Wizyty dziś: 642
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 2555
Wizyty w tym roku: 128065
Wszystkie wizyty: 756102
Odsłony dziś: 2733
Wszystkie odsłony: 4328059
Użytkownicy on-line: 5

PARTNERZY SZKOŁY

KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content