ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach

Maturzyści

Uwaga Maturzyści

Absolwent lub uczeń 4-letniego technikum,  który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty:
  1. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo
  2. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika  

może złożyć dyrektorowi szkoły, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację (załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. do sekretariatu szkoły.

Wyniki z egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2022

30 marca 2022

W dniu 31 marca 2022 r.  od ok.  godz. 10.00 będą dostępne wyniki z egzaminów zawodowych z sesji styczeń-luty 2022.

Zdający, którym zostały przekazane dostępy do Portalu Zdającego  i którzy aktywowali swoje konta, będą mieli dostęp do swoich indywidualnych wyników poprzez ten portal:

Zdający logują się w portalu zdającego pod adresem internetowym: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Zdający po zalogowaniu się w portalu zdającego:

  • wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu ustanowienia nowego hasła;
  • wybiera z menu MOJE DANE w celu aktualizacji swoich danych osobowych;
  • wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskana informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

OFERTY DLA MATURZYSTÓW
 


OFERTA WAT dla kandydatów- nabór na stacjonarne i niestacjonarne studia 

 


Zapraszamy na  WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY  Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który odbędzie się w dniu 
 26 marca 2022 r.  w godz.  10:00 – 16:00 .

To już nasza tradycja, że w marcu spotykamy się na  Dniach Otwartych UJ  – w tym roku tylko online, ale przygotowaliśmy dla Was bogaty program!

Przedstawiciele wydziałów, organizacji studenckich, Samorządu Studentów oraz Działu Rekrutacji na Studia będą czekali na Was na czatach i na indywidualnych spotkaniach, odpowiedzą na Wasze wszystkie pytania i postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rekrutacji, wyboru kierunku czy miejsca studiów.

Na spotkaniu live porozmawiamy o tegorocznej rekrutacji, przedstawimy możliwości jakie daje UJ, opowiemy o stypendiach, akademikach, stażach i współpracy z biznesem. Będziecie też mogli posłuchać wykładów naszych naukowców.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie dzień-otwarty.uj.edu.pl

Nie może Was zabraknąć na tym Wydarzeniu!

Dołącz do wydarzenia na facebooku.

Zapraszamy!

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 


Zgodnie z zapowiedziami Politechnika Łódzka przygotowała kolejne rozdanie bezpłatnych matur próbnych z matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego oraz informatyki. Każdy maturzysta może przystąpić do rozwiazywania testów online na platformie www.infimat.p.lodz.pl. 

Testy te będą dostępne na platformie przez tydzień od 13.12.2021 aż do poniedziałku 20.12.2021r.  a czas rozwiązywania jest czasem zgodnym z przewidzianym na rozwiazywanie matur, z wyjątkiem angielskiego, gdzie ze względu na okrojony zakres bez wypracowania wynosi on 120 minut.

Arkusze te będą również dostępne na stronie internetowej Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej www.weeia.p.lodz.pl w zakładce konkursy i matury.

Jednakże są one tam zahasłowane, a hasło udostępniamy nauczycielom i tym razem brzmi „minuta„. Przypominamy, ze wcześniejsze hasła to: rozdanie październikowe 2021 – sekunda, marcowe 2021 – energia, grudniowe 2020 – moc, listopadowe 2020 – praca, rozdanie marcowe 2019 decymetr, październikowe 2019 – centymetr oraz z grudnia 2019  – kilometr.

Jesteśmy przekonani, ze  zwłaszcza w obliczu zagrożenia epidemiologicznego, nauczania online i zbliżającej się matury, przygotowany przez pracowników uczelni i nauczycieli wiodących liceów w Lodzi materiał pomoże w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

Przypominam również ze na platformie infimat.p.lodz.pl do końca miesiąca można zapisać się do konkursu z przedmiotów ścisłych dla uczniów szkól podstawowych „First Step to Success„.Jest to konkurs kuratoryjny w których finaliści i laureaci mogą liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej, a najbliższa sesja konkursowa już w środę 8.12.2021r

Dla uczniów szkól ponadpodstawowych czekają sesje konkursowe z fizyki i matematyki – First Step to Nobel Prize oraz First Step to Fields Medal. Dla laureatów tych konkursów przewidziana jest ścieżka otrzymania indeksu Politechniki Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Tym razem kolejne najbliższe sesje będą rozgrywane odpowiednio w najbliższy piątek 10.12.2021 i poniedziałek 13.12.2021.

Czekamy także na prace konkursie informatycznym InfoSukces na obu poziomach edukacyjnych.

Regulaminy wszystkich konkursów znajdują się na stronie www.weeia.p.lodz.pl zakładka konkursy i matury.

Jestem przekonana, że w tym trudnym dla nas wszystkich czasie przystąpienie do konkursów oraz matur daje duże wsparcie dla ugruntowania i poszerzenia wiedzy uczniów.

 


OFERTA EDUKACYJNA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 

Prezentacja – rekrutacja na studia w WAT

List Rektora WAT do szkół


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Akademia Wojsk Lądowych prowadzi  rekrutację na studia wojskowe oraz wojskowo – medyczne.

Linki po więcej informacji:

Zasady rekrutacji: https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/AWL_rekrutacja.pdf

Oferta studiów wojskowych: ttps://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/AWL_studia_wojskowe.pdf

Oferta studiów cywilnych: https://www.awl.edu.pl/images/Rekrutacja/AWL_studia_cywilne.pdf

 

 

 

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Statystyka odwiedzin
756046
Wizyty dziś: 586
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 2499
Wizyty w tym roku: 128009
Wszystkie wizyty: 756046
Odsłony dziś: 2131
Wszystkie odsłony: 4327457
Użytkownicy on-line: 11

PARTNERZY SZKOŁY

KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content