Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

„DOBRA SZKOŁA – BLISKO DOMU”

 

Projekt 
„DOBRA SZKOŁA – BLISKO DOMU”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2.  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 

O projekcie

W Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 17 sierpnia 2010r. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu „Dobra Szkoła – Blisko Domu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę podpisali: Starosta Powiatu Białobrzeski – Andrzej Oziębło i  Wicestarosta Powiatu – Artur Pastuszka

Wartość projektu: 1 914 751,00 PLN,
Wartość dofinansowania: 
1 632 345,27 PLN

Beneficjent Projektu: Powiat Białobrzeski, twórca i realizator projektu – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach

Cel projektu
Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie białobrzeskim służące podniesieniu zatrudnialności absolwentów szkoły, zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego oraz do wdrożenia programów rozwojowych zmniejszających dysproporcje w osiągnięciach uczennic i uczniów. W projekcie przewidziano szeroki zakres działań zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych i technicznych zmierzających do lepszego przygotowania młodzieży do podjęcia studiów wyższych zwłaszcza na kierunkach technicznych, oraz wyposażenia ich w uniwersalne umiejętności zawodowe pozwalające na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.

Czas realizacji
01.09.2010 – 30.06.2013

Grupy docelowe
Grupę docelową stanowią uczennice i uczniowie liceum profilowanego, technikum
w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik informatyk oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Planowane działania

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs prawa jazdy kat. B, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne (jazdy). Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów technikum w zawodzie technik agrobiznesu
 2. Zakup podręczników, materiałów dydaktycznych i oprogramowania testowego dla uczestników kursu prawa jazdy
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne kurs barmański przeznaczone dla uczennic
 4. i uczniów klas technikum w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych
 5. Zakwaterowanie podczas szkolenia, wyżywienie, dojazd na szkolenie dla uczestników kursu barmańskiego
 6. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównaniu dysproporcji komunikacja w języku obcym skierowane do wszystkich uczestników projektu.
 7. Wyposażenie laboratorium języków obcych, zakup słowników i podręczników do nauki języka obcego
 8. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych grafika komputerowa w celu przygotowania do dalszego kształcenia na kierunkach elektronicznych i informatycznych. W zajęciach mogą brać udział uczniowie liceum profilowanego – profil zarządzanie informacją i technikum w zawodzie technik informatyk
 9. Wyposażenie pracowni komputerowej, zakup oprogramowania i podręczników
 10. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne gastronomia mające na celu przygotowanie uczniów technikum w zawodzie technik organizacji usług
 11. gastronomicznych do konkursu gastronomicznego
 12.  Wyposażenie pracowni gastronomicznej
 13. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne muzykologia skierowane do uczniów zespołu MISZ-MASZ oraz dla kandydatów do zespołu obejmujące naukę tańca, choreografii i muzyki.
 14. Zakup strojów dla zespołu
 15. Współpraca z pracodawcami w celu organizacji praktyk uczniowskich
 16. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne obsługa hoteli mające przygotować uczniów i uczennice do pracy w hotelarstwie
 17. Zakup komputerów i materiałów dydaktycznych
 18. Badanie potrzeb edukacyjnych i kierunków w których rozwija się lokalny rynek pracy.
 19. Promocja projektu, poprzez reklamę w mediach, na stronach WWW projektu, organizację Dni Otwartych w szkole
 20. Wycieczki tematyczne dla uczestników projektu oraz zajęcia specjalistyczne wyjazdowe dla klas o profilu sportowym
 21. Doradztwo i opieka psychologiczna skierowane do uczniów biorących udział w projekcie
 22. Zakup wyposażenia sali służącej rozładowywania stresu – ścianki wspinaczkowej
BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1082611
Wizyty dziś: 497
Wizyty wczoraj: 574
Wizyty w tym miesiącu: 8498
Wizyty w tym roku: 113819
Wszystkie wizyty: 1082611
Odsłony dziś: 11478
Wszystkie odsłony: 8539301
Użytkownicy on-line: 11

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl