Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej opublikowanej pod adresem: zspbialobrzegi.edu.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Brak audiodeskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Brak opisów alternatywnych dla niektórych zdjęć.
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej, nie są dokumentami edytowalnymi. 
  Są to dokumenty zeskanowane bez opcji skanowania z możliwością przeszukiwania tekstu.
 • Część artykułów zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o wykorzystanie bezpłatnego narzędzia OCR do odczytu treści skanu.
Wyłączenia
 • Część opublikowanych na stronie dokumentów i filmów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
 • Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Narzędzia ułatwień dostępu (widoczny symbol niepełnosprawności po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), zawierają przyciski:
  Powiększ tekst;
  Zmniejsz tekst;
  Skala szarości;
  Wysoki kontrast;
  Negatyw;
  Jasne tło;
  Podkreślenie odnośników;
  Czytelna czcionka
 • Na stronie internetowej oprócz menu nawigacyjnego znajduje się wyszukiwarka.
 • Teksty zamieszczone w serwisie są napisane w jak najprostszy sposób, zrozumiale z zasadami dostępności.
 • Autorzy artykułów starają się czytelnie i odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowanie, wyróżnienie, przekierowanie do strony bezpośrednio po naciśnięciu w link.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Dyrektor szkoły Jolanta Babik.
E-mail: j.babik@zspbialobrzegi.edu.pl.
Można kontaktować się również dzwoniąc na numer telefonu: 48 6132710.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • Sposób kontaktu,
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia.
 • Do wejścia głównego oraz wejścia od strony boiska  prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, do trzeciego wejścia schody. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na pierwszym poziomie (poziom sekretariatu).
 • W budynku nie ma windy.
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą załatwić wszelkie sprawy w sekretariacie.
 • W budynku nie ma informacji o rozkładzie pomieszczeń w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego oraz wykorzystania tłumacza języka migowego przez strony internetowe lub aplikacje (tłumaczenie online).
 • W budynku nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących takich, jak: pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth.

 

Aplikacje mobilne

Na stronie internetowej nie zostały umieszczone żadne aplikacje mobilne do pobrania.

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1062750
Wizyty dziś: 124
Wizyty wczoraj: 614
Wizyty w tym miesiącu: 7323
Wizyty w tym roku: 93958
Wszystkie wizyty: 1062750
Odsłony dziś: 1583
Wszystkie odsłony: 8098550
Użytkownicy on-line: 8

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl