OPIEKA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA


mgr Agnieszka Malczewska- pedagog

 


mgr Alicja Reczko – pedagog


mgr Magdalenia Wieczorek – pedagog


mgr Edyta Wojdyr – psycholog
 

 

HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

II półrocze – od 14.01.2019 r.

 

Dni tygodnia

 

Agnieszka Malczewska

 

Alicja Reczko

 

Edyta Wojdyr

 

Magdalena Wieczorek

Poniedziałek

 

9.40 – 11.35

12.20 – 15.30

 

12.30 – 15.00 B

 

13.00 – 16.00

10.00 – 11.30

12.30 – 14.00

 

8.00 – 8.50

9.40 – 14.00

 

Wtorek

 

8.45 – 13.45

 

10.15 – 14.00

 

8.00 – 9.15 B

 

9.00 – 15.00

 

12.30 – 14.30 B

 

9.40 – 14.00

 

 

Środa

 

8.30 – 12.30 B

 

8.00 – 10.15

12.30 – 13.30

10.00 – 10.30

11.30 – 15.00

 

9.00 – 13.00

Czwartek

 

9.00 – 9.25

10.25 – 14.00

 

11.30 – 12.30 B

8.45 – 11.30 B

12.30 – 13.30 B

9.30 – 14.10

15.15 – 15.45

 

8.30 – 10.30

11.20 – 12.20

 

 

Piątek

 

12.00 – 13.20

14.20 – 15.00

 

8.00 – 13.00

8.45 – 10.30 B

 

9.00 – 13.00

10.30 – 11.30

12.30 – 13.00

 

 


 

 

 

Zwróć się do pedagoga, gdy:

1.   Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
2.   Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
3.   Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4.   Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
5.   Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
6.   Chciałbyś z kimś porozmawiać.
7.   Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
8.   Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

·   Zajęcia profilaktyczne

·    Porady dla uczniów,

·    Porady, konsultacje dla rodziców,

·     Porady i konsultacje dla nauczycieli.

·    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

·     Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające
z Rozporządzenia   Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
 z dnia 7 stycznia 2003 roku:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
  oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom,
  w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych
  i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych fake rolex
  przepisach, w stosunku
  do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega

w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce
  i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi,
  w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji
  w tym zakresie,
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców
  w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony