ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach

Historia

Starania zmierzające do powołania w Białobrzegach szkoły zawodowej rozpoczęli białobrzescy rzemieślnicy w 1946 roku. Zależało im by uczniowie ich zakładów mogli zdobywać wykształcenie. Wysiłki te zakończyły się sukcesem , bowiem już rok później rozpoczęła pracę  Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa. Uczęszczało do niej 45 uczniów, a wykładowcami byli nauczyciele miejscowej Szkoły Podstawowej. Niestety w 1948 roku szkoła zakończyła swoją działalność.

Ponownie szkoła zawodowa odrodziła się w Białobrzegach w 1958 roku. Powstała  wówczas w Białobrzegach filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z Radomia. Od 1968 roku filia stała  się samodzielną jednostką i zaczęła funkcjonować jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. Zatrudniała  trzech nauczycieli etatowych, pozostali byli nauczycielami dochodzącymi.

Do 1976 roku szkoła nie posiadała własnego budynku, korzystała z pomieszczeń Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego i Państwowego Ośrodka Maszynowego. W latach 1975-1976 trwała budowa obecnego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, do którego uroczyste przeniesienie nastąpiło we wrześniu 1976 roku.

4
Podpisanie aktu erekcyjnego szkoły przez ówczesnego Naczelnika Miasta i Gminy Edwarda Gorczycę (1.09.1976)
budynekZSP1976

Budynek ZSP 1976r.
 

W nowym obiekcie oprócz Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczęło działalność Liceum Zawodowe o kierunku sprzedawca – magazynier.

Kolejne przekształcenie szkoły nastąpiło w 1979 roku, kiedy powstał Zespół Szkół Zawodowych. W jego skład weszły: Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Rolnicza oraz Zaoczne Technikum Rolnicze. W dwa lata później powstał oddział Liceum Rolniczego.

Następnym przełomowym rokiem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych był rok 1990, kiedy powstało Technikum Skórzane o specjalności obuwnictwo przemysłowe, a Liceum Zawodowe zostało przekształcone w Liceum Ekonomiczne.

W 1999 roku w ramach Zespołu rozpoczyna działalność Liceum Techniczne. W 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy z Zespołu Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Powstały  wtedy oddziały Liceum Profilowanego, a Liceum Ekonomiczne przekształcono w Technikum Ekonomiczne.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wchodzą następujące typy szkół – Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
W Technikum uczniowie zdobywają zawód:  technika ekonomisty, technika hotelarstwa, technika informatyka,  technika logistyka, technika żywienia i organizacji usług gastronomicznych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci  m.in. w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, kucharz małej gastronomii, sprzedawca, piekarz, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektryk i wielu innych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest największą szkołą w mieście. Obecnie uczęszcza do niej 711 uczniów. Od chwili usamodzielnienia się placówki kierowali nią: p. Edmund Szafraniec – w latach 1964-1984, p. Wiesława Szostek – od 1984 r. do 2007 r., a od roku 2007 dyrektorem jest p. Iwona Matysiak.

EdmundSzafraniec
Edmund Szafraniec

WieslawaSzostek
Wiesława Szostek

IwonaMatysiak

Iwona Matysiak

6 listopada 2009 roku odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w historii naszej szkoły. W tym dniu szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach otrzymały imię wielkiego Polaka – Stanisława Staszica oraz otrzymały sztandar.   

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Statystyka odwiedzin
684488
Wizyty dziś: 307
Wizyty wczoraj: 473
Wizyty w tym miesiącu: 1907
Wizyty w tym roku: 56451
Wszystkie wizyty: 684488
Odsłony dziś: 1263
Wszystkie odsłony: 3826590
Użytkownicy on-line: 4

PARTNERZY SZKOŁY

KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content