Nasze odczytanie „Wesela”

Członkowie Koła Teatralnego po raz kolejny wystąpili przed „własną publicznością”. We współpracy z nauczycielami bibliotekarzami i wychowawcą świetlicy, pod kierunkiem opiekunki Koła, zorganizowali dla kolegów spotkanie, którego celem było przypomnienie i poszerzenie wiedzy o najbardziej znanym dramacie Stanisława Wyspiańskiego.

       Słowo wstępne skierowała do młodzieży Pani Halina Najda – wieloletnia nauczycielka języka polskiego
w białobrzeskim Liceum Ogólnokształcącym. W rozważaniu dotyczącym wymowy „Wesela” zwróciła uwagę na patriotyczny charakter utworu oraz podkreśliła ponadczasowe wartości dzieła Wyspiańskiego.

      Druga część spotkania należała do członków Koła Teatralnego. Zaprezentowali oni wybrane fragmenty „Wesela”, zawierające kluczowe sceny i najważniejsze kwestie dramatu. Słowa wzbogacili muzyką, różnobarwnymi strojami  i symbolicznymi rekwizytami.

      Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły