Drogi gimnazjalisto!

Zapraszamy do naszej szkoły, która ma juz ponad 50-letnią tradycję kształcenia!

PROFILE KSZTAŁCENIA:

I. TECHNIKUM (4-letnie):

 

  
 

 

  technik hotelastwa

 

 

 

 

 

 

 

 

  technik logistyk – klasy mundurowe
  - bezpieczeństwa narodowego – wojskowa
  – bezpieczeństwa publicznego  – policyjna

 - bezpieczeństwa pożarowego – strażacka


 

 

 

 

 


 

 technik żywienia i usług  gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych
   -innowacja edukacyjna –   Zdrowie, Sport, Uroda

 

 


 

 

 

 

 

  technik informatyk

 


 


 

 

 

 

 


 

 technik ekonomista

 

 

 

 

 

 

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia)

     z praktyką w prywatnych zakładach pracy, kształcąca w zawodach:

 


 

mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
piekarz

kucharz 
stolarz
inne klasy wielozawodowe (m.in. fryzjer, stolarz, elektryk, blacharz samochodowy)

 

 

 

 


Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018  

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przebieg egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do Technikum Logistycznego o profilach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo pożarowe

ZARZĄDZENIE MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego


 

DOBRE PRATYKI KLAS TECHNIKUM I ZASADNICZEJ ZAWODOWEJ

 

EnglishGermanHungarianPolishRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły