Drogi gimnazjalisto!

Zapraszamy do naszej szkoły, która ma juz ponad 50-letnią tradycję kształcenia!

PROFILE KSZTAŁCENIA:

I. TECHNIKUM (4-letnie):

 

 

 

 

technik hotelastwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  technik logistyk – klasy mundurowe 
  - bezpieczeństwa narodowego – wojskowa
  – bezpieczeństwa publicznego  – policyjna

 - bezpieczeństwa pożarowego – strażacka


 

 

 

 

 

 


 

 

 technik żywienia i usług  gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych
   -innowacja edukacyjna –   Zdrowie, Sport, Uroda

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  technik informatyk

 


 


 

 

 

 

 

 


 

 

 technik ekonomista

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia)

     z praktyką w prywatnych zakładach pracy, kształcąca w zawodach:

 


 

mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
piekarz

kucharz 
stolarz
inne klasy wielozawodowe (m.in. fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy)

 

 

 

 

 

 

 


 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2018/2019  

Podanie o przyjęcie do szkoły

Przebieg egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do Technikum Logistycznego o profilach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo pożarowe

Test sprawnościowy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas logistycznych – mundurowych: 

8 czerwca 2018 r. – godz. 15.00

9 czerwca 2018 r. – godz. 10.00

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. ( Dz. U. z 2017 poz. 586).

Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019.

Załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku


 

DOBRE PRATYKI KLAS TECHNIKUM I ZASADNICZEJ ZAWODOWEJ

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły