Praktyczna nauka zawodu

Terminarz praktyk zawodowych

dla uczniów Technikum im. Stanisława Staszica

w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

L.p.

Klasa/zawód

Termin

Imię i nazwisko wychowawcy

Uwagi

1.

II TEI

Technik ekonomista

 

11.06-22.06.2018

Małgorzata Kisiel

 

xxxxxxxxx

2.

III TEI

Technik ekonomista

 

Technik informatyk

 

07.05-01.06.2018

 

07.05-01.06.2018

 

Agnieszka Podsiadła

 

   xxxxxxxxx

 

xxxxxxxxx

3.

II TŻI

Technik żywienia

i usług gastronomicznych

I grupa

02.07-29.07.2018

wyjazd 01.07.2018

II grupa

30.07-26.08.2018

wyjazd 29.07.2018

 

 

 

 

Ewa Becz

Zajęcia dydaktyczne kończą się 25.05.2018r.

4.

II TŻH

Technik hotelarstwa

 

 

 

 

 

 

Technik żywienia

i usług gastronomicznych

 

I grupa

02.07-29.07.2018

wyjazd 01.07.2018

II grupa

30.07-26.08.2018

wyjazd 29.07.2018

 

04.06-01.07.2018

wyjazd 03.06.2018

 

 

 

Marta Szarpak

Zajęcia dydaktyczne kończą się 25.05.2018r.

 

5.

III TŻH

Technik hotelarstwa

 

04.06-01.07.2018

wyjazd 03.06.2018

 

Kinga Telbuch

Zajęcia dydaktyczne kończą się 25.05.2018r.

 

Ogłoszenie

Uczniowie z klas II TŻI, II TŻH, III TŻH, którzy w roku szkolnym 2017/2018 nie mogą odbyć praktyki zawodowej w systemie wyjazdowym, zobowiązani są  do złożenia podania (wraz z dokumentacją uzasadniającą) do Dyrektora Szkoły o umożliwienie odbycia praktyki w systemie stacjonarnym do dnia 12 stycznia 2018r. Po upływie tego terminu rozpatrywane będą tylko takie sytuacje, których nie można było przewidzieć, a wpłynęły one na sytuację osobistą ucznia.

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły