„TYTOŃ, ALKOHOL, NARKOTYKI, DOPALACZE – JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ?”

W listopadzie i w grudniu odbyły się prelekcje nt. „Tytoń, alkohol, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”, które poprowadziła pani psycholog Edyta Wojdyr we współpracy z pedagogiem szkolnym panią Alicją Reczko. W ramach spotkań uczniowie podjęli próbę zdefiniowania terminu „uzależnienie”, podając przykłady substancji i czynności od których można się uzależnić.

Następnie wysłuchali miniwykładu w trakcie którego poznali objawy świadczące o uzależnieniu, jego rodzaje, etapy oraz konsekwencje wynikające z picia alkoholu, zażywania narkotyków i dopalaczy, czynnego i biernego palenia papierosów.

Spotkania te kończyły się pracą uczniów w grupach, których zadaniem było wypracowanie  wniosków. Grupy zastanawiały się, co skłania  młodzież  do sięgania po alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze oraz jak można się przed tym bronić. Uczniowie metodą „burzy mózgów” wskazali również powody dla których młodzi ludzie sięgają po substancje zmieniające świadomość i palą papierosy. Najczęściej wymieniali:  ucieczkę od problemów, presję kolegów, brak poczucia akceptacji i miłości, niemożność sprostania obowiązkom domowym lub szkolnym, ciekawość, chęć zaimponowania innym, stres, samotność, zawód miłosny, chęć dobrej zabawy.

Kolejnym zadaniem dla uczniów była odpowiedź na pytanie: jak się przed tym bronić? Wśród wypracowanych odpowiedzi najczęściej pojawiały się: bliskość z rodzinną, posiadanie przyjaciół, rozwijanie pasji, bycie asertywnym, wsparcie rodziny i przyjaciół, propagowanie zdrowego stylu życia, poczucie przyjaźni, miłości, bezpieczeństwa i akceptacji, posiadanie wiedzy na temat uzależnień  i bycia świadomym ich skutków.

Podjęte działania były jednym z zadań konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, za które jury konkursu przyznało nam w styczniu maksymalną liczbę punktów. Przed nami kolejne zadania, liczymy że i tym razem uda nam się zrealizować założone cele.

 

 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony