„Maszerujemy dla Niepodległej”

W szczególnym roku – 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – II Radomski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, zorganizowany 30 maja 2018 r. przez Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego, odbył się pod hasłem „Maszerujemy dla Niepodległej”. Konkurs objął Honorowym Patronatem Minister Obrony Narodowej. Patronat sprawowali również Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie i Komenda Miejska Policji w Radomiu. Do części konkursowej Przeglądu przystąpiły cztery drużyny,  a wśród nich nasza Szkoła. 

Uczestników i gości zgromadzonych powitała Alicja Lament, wicedyrektor Szkół ZDZ. Wśród tych, którzy zaszczycili to wydarzenie swoją obecnością, byli m. in. płk Mariusz Rutkowski z Biura do spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej, parlamentarzyści: Leszek Ruszczyk i Robert Mordak, a także Aurelia Michałowska – Mazowiecka Kurator Oświaty. Z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej obecny był Łukasz Podlewski, asystent Wojciecha Skurkiewicza, sekretarza stanu w MON. Obecni byli też przedstawiciele służb mundurowych, wśród nich mjr Łukasz Baranowski – przedstawiciel dowództwa 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, płk Ireneusz Bębenek – z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, szef WKU Radom – ppłk Zbigniew Adamczyk oraz I zastępca Komendanta Miejskiego Policji – nad. Robert Hodio. Byli również przedstawiciele organizacji kombatanckich: Leon Etwert – prezes Oddziału Radomskiego Związku Żołnierzy AK i Edward Kowalewski – prezes Koła nr 45 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Kierownictwo Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach reprezentowali: dyrektor generalny Dariusz Wątroba oraz dyrektor Małgorzata Berbeś – Piórkowska.

Zwracając się w ciepłych słowach do uczestników Przeglądu Pani Kurator Aurelia Michałowska pogratulowała inicjatywy takiego konkursu, życząc aby w przyszłości stał się wydarzeniem o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.

Następnie rozpoczęła się część konkursowa, w klimat której wprowadziła Orkiestra Wojskowa z Radomia. Do pracy przystąpiła 4-osobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem płk. Mariusza Rutkowskiego, złożona z przedstawicieli służb mundurowych.

Zadaniem każdej z czterech uczestniczących drużyn było zaprezentowanie dwóch programów: musztry obowiązkowej oraz paradnej. Jury nie miało łatwego zadania, gdyż poziom programów konkursowych był bardzo wysoki i wyrównany.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a także liczne gratulacje złożone młodzieży, nauczycielom klas mundurowych oraz dyrekcjom nagrodzonych szkół: Dorocie Sokołowskiej z Lipin,  Iwonie Matysiak z Białobrzegów oraz Katarzynie Kołodziejskiej z Radomia.

 Na zakończenie był poczęstunek pyszną żołnierską grochówką.

Patronat medialny sprawowały redakcje: Radia Plus Radom, Echa Dnia, portalu www.radom24.pl oraz Radomska Grupa Mediowa.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony