„Tobie, ojczyzno, składam w darze…”- ślubowanie klas mundurowych

6 listopada odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów pierwszych klas Technikum logistycznego – wojskowej i policyjnej. W tym roku miała ona wyjątkowy charakter, ponieważ była połączona ze stuleciem niepodległości Polski oraz 9. rocznicą nadania szkole imienia Stanisława Staszica. W uroczystości – oprócz młodzieży, rodziców i nauczycieli – uczestniczyli zaproszeni goście: ks. Proboszcz Artur Hejda, Starosta Powiatu Białobrzeskiego – p. Andrzej Oziębło, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – p. Adam Bolek, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym – p. Zbigniew Sobczak, zastępca dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk Jana Kowalewskiego w Ogrodzienicach – p. ppłk Piotr Janicki, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach – mł. insp. Janusz Guziak oraz kpt Damian Jagiełło – przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach.

Dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie przedstawili program artystyczny, a Orkiestra Wojskowa z Radomia pod kierownictwem kapelmistrza – st. chor. sztab. Tomasza Chwalińskiego zaprezentowała wiązankę pieśni patriotycznych.

Druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem Patrona Szkoły – Stanisława Staszica. Po odegraniu Hymnu Państwowego oraz podniesieniu Flagi Państwowej 100 uczniów naszej szkoły rozpoczęło Bieg Niepodległości. Centralnym punktem podniosłego święta było złożenie przez uczniów klas mundurowych ślubowania na sztandar szkoły. Szczególnie wymownie w tym roku zabrzmiały słowa: „Mój wysiłek, zapał i młodość Tobie, Ojczyzno, składam w darze”. Pamiątkowe akty ślubowania uczniom klas mundurowych wręczyli: pan Starosta Andrzej Oziębło, pan ppłk Piotr Janicki i pan mł. inspektor Janusz Guziak.

Dla upamiętnienia bohaterów – Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość ojczyzny odczytano Apel Pamięci, po którym zabrzmiała Salwa Honorowa. Młodzież klas pierwszych, a także reprezentanci zaproszonych instytucji złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona Szkoły. Przedstawiciele władz powiatu, duchowieństwa, wojska i policji skierowali ciepłe słowa do uczniów, wyrażając uznanie dla ich godnej postawy. Na zakończenie głos zabrała pani Dyrektor Iwona Matysiak, która podziękowała przybyłym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej pięknej uroczystości. Uczniom klas pierwszych życzyła, aby zawsze pamiętali, że noszenie munduru – to wyróżnienie, ale i zobowiązanie, by realizować hasło naszego Patrona: „Być narodowi użytecznym”.

Po oficjalnej części uroczystości uczniowie klas gastronomicznych zaprosili zebranych gości na poczęstunek.

 

W stulecie niepodległości Polski kolejny rocznik klas mundurowych dał wyraz swojego przywiązania do ojczyzny i gotowości jej służenia.


 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony