AVON kontra RAK PIERSI –AVON kontra PRZEMOC

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielem firmy Avon w ramach kampanii „Avon kontra Rak Piersi” oraz „Avon kontra Przemoc”. Spotkanie rozpoczęło się od kampanii Avon kontra Rak Piersi, która odnosiła się do podejmowania działań mających na celu walkę z rakiem piersi oraz promowania prewencji w tym zakresie wśród młodych kobiet. Corocznie przez firmę Avon podejmowane są w tym celu inicjatywy tj. gabinety z różową wstążką, marsz różowej wstążki, dzień różowej wstążki. Uczennice wysłuchały pogadanki z zakresu profilaktyki przeciwnowotworowej i promocji zdrowia, popartej prezentacją multimedialną.

Druga kampania Avon kontra Przemoc dotyczyła tematu przemocy w rodzinie oraz konieczności jej zwalczania. W trakcie spotkania nasz Gość podkreślał, iż wszelkie formy zachowania, które poniżają drugiego człowieka, naruszają jego godność i powodują cierpienie powinny być społecznie potępiane, a nie przemilczane. Spotkanie to dodatkowo miało uświadomić uczniów, że przemoc nie może być tematem tabu.

Na zakończenie uczestniczki spotkania otrzymały ulotki i foldery, a wylosowane uczennice dodatkowo drobne upominki.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony