YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 82525
Wszystkie wizyty: 404649
Odsłon dzisiaj: 1458
Liczba odsłon: 2055747

Odpowiedzialność karna nieletnich

Wszyscy uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczyli w spotkaniach z panem podkomisarzem Jarosławem Rdzankiem – specjalistą Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach. Tematem prelekcji była odpowiedzialność karna nieletnich. Zajęcia miały na celu przybliżyć uczniom wiedzę dotyczącą konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa, popełnione przestępstwa czy wykroczenia. W trakcie pogadanek młodzież dowiedziała się, kim jest osoba „nieletnia”, czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole.

Podkomisarz Rdzanek uświadomił również młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z przemocą rówieśniczą. Omówione zostały konsekwencje zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników, a także cyberprzemocy, narkomanii, picia alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów. Uczniowie dowiedzieli się, jakie działania podejmuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które popełniły czyn karalny lub są zdemoralizowane.

Zostały przedstawione środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających symptomy demoralizacji.

Podkreślano fakt, iż nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności karnej.

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony