YouTube-Movies
Statystyka odwiedzin
W tym roku: 4672
Wszystkie wizyty: 489544
Odsłon dzisiaj: 111
Liczba odsłon: 2431545

Oferta bezpłatnych kursów dla uczniów – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do współpracy z Uniwersytetem Warszawskim w ramach trzech projektów:
1. Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego".
2. Projekt pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego"
3. Projekt pt. "Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy"

Organizujemy bezpłatne kursy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych, w wieku 15-19 lat (lub 15-16 lat w przypadku projektu "Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy"). Do lutego 2021 roku, decyzją Rektora UW, kursy oferowane są w formule on-line. Projekt organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na fakt dofinansowania projektu warunkiem udziału w kursie jest podpisanie umowy szkoleniowej.
1. W ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego" zapraszamy na kursy rozwijające kompetencje w obszarze języka angielskiego. Kursy przyjmą postać zajęć online, trwających od 6 do 12 godzin – w zależności od kursu.

Wszystkie kursy prowadzone są przez doświadczoną kadrę akademicką z Instytutu Anglistyki lub Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyta wiedza z całą pewnością okaże się przydatna podczas egzaminu maturalnego, aplikowania na studia czy poszukiwania pracy w przyszłości.

Oferujemy Państwu aż cztery kursy:

1️⃣ **BRITISH ENGLISH VS. AMERICAN ENGLISH FOR TRAVELLING** – uczestnictwo w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka:
słownictwo, literowanie oraz gramatyka.

2️⃣ **EMAILING VS. FORMAL CORRESPONDENCE** – w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.

3️⃣ **TELEPHONING** – Nasz kurs składa się z 6 komponentów:
1. Sposoby formułowania uprzejmych pytań wykorzystywanych w rozmowach telefonicznych.
2. Kluczowe słownictwo wykorzystywane podczas biznesowych rozmów przez telefon.
3. Jak sporządzać notatki z rozmów telefonicznych i najważniejsze skróty językowe.
4. Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon – jak się przygotować i uniknąć błędów.
5. Ćwiczenia praktyczne poświęcone robieniu notatek oraz rozmowie kwalifikacyjnej.
6. Rozmowa kwalifikacyjna – co zrobić żeby doskonalić tę umiejętność.

4️⃣ **ENGLISH AND MODERN WORLD** – Nasz cykl wykładów daje możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomaga postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. Znajomość angielskiego potrzebna jest nie tylko osobom, które zdecydują się studiować w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale także wszystkim tym, którzy chcą włączyć się w barwny międzynarodowy rytm życia uczelni na innych kierunkach. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy.

Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3

2. W ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego" zapraszamy na warsztaty ekonomiczne pt."Pogromcy mitów ekonomicznych", podczas których uczniowie będą mieli szansę sprawdzić, jak pasjonująca może być nauka ekonomii przez doświadczenia. W trakcie warsztatów uczestnicy w sposób eksperymentalny będą poznawać wybrane prawa rządzące ekonomią i obalać powszechne mity dotyczące funkcjonowania rynków.

Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1

3. W ramach projektu pt. "Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy" zapraszamy młodzież w wieku 15-16 lat. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w obszarach:
- rozumienia zagadnień finansowych (financial literacy),
- przedsiębiorczości,
- krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.

Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/

Na pewno udział w kursach będzie niepowtarzalną szansą poszerzenia wiedzy wykraczającej poza program szkolny, a niezwykle przydatnej w codziennym życiu. W załączeniu przesyłamy szersze informacje na temat rekrutacji.
 

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” – zad. 3 szkolenia dla licealistów

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego”, zad. 1 „Warsztaty z ekonomii eksperymentalnej dla licealistów”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” wersja z dn. 25.04.2020 r., kursy e-learningowe

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony