REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zapraszamy do naszej szkoły, która ma juz ponad 50-letnią tradycję kształcenia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. ( Dz. U. z 2017 poz. 586).
Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych  na rok szkolny 2019/2020.  
Ustawa z dnia 9 września 1991 oz systemie oświaty (Dz. U. z 2017r. Poz. 1943 ze zm.) – rozdział 2a 2.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. (Dz.U. z 2017 poz.60 ze zm. – art.149) 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  dla absolwentów gimnazjum

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020  dla absolwentów szkoły podstawowej

Podanie o przyjęcie do szkoły dla absolwentów gimnazjum

Podanie o przyjęcie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej

Przebieg egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do Technikum Logistycznego o profilach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne

Test sprawnościowy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas logistycznych – mundurowych: 

7 czerwca 2019 r. – godz. 15.00
8 czerwca 2019 r. – godz. 10.00

PROFILE KSZTAŁCENIA:

I. TECHNIKUM
   4-letnie dla absolwentów gimnazjum oraz
   5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej:

    technik hotelastwa

 technik logistyk – klasy mundurowe 
  - bezpieczeństwa narodowego – wojskowa
  – bezpieczeństwa publicznego  – policyjna

 - bezpieczeństwa pożarowego – strażacka

 technik żywienia i usług  gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych
   -innowacja edukacyjna –   Zdrowie, Sport, Uroda


 

technik informatyk

 technik ekonomista

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej)

     z praktyką w prywatnych zakładach pracy, kształcąca w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
piekarz

kucharz 
stolarz
inne klasy wielozawodowe (m.in. fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy)

 

 

 

 

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony