REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zapraszamy do naszej szkoły, która ma juz ponad 50-letnią tradycję kształcenia!

 

technik rachunkowości   - NOWY KIERUNEK!

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe– rozdział 6(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów ( Dz. U.  poz. 1737),

3. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.


ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. Stanisława Staszica w Białobrzegach NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Podanie o przyjęcie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej
 

Przebieg egzaminu sprawnościowego dla kandydatów do Technikum Logistycznego o profilach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo publiczne

Test sprawnościowy dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klas logistycznych – mundurowych: 

5 czerwca 2020 r. – godz. 15.00
6 czerwca 2020 r. – godz. 10.00

PROFILE KSZTAŁCENIA:

I. TECHNIKUM   5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej:

 

 technik hotelastwa

 technik logistyk
 

 technik logistyk – klasy mundurowe z innowacją pedagogiczną
  - bezpieczeństwa narodowego – wojskowa
  – bezpieczeństwa publicznego  – policyjna

  technik żywienia i usług  gastronomicznych

  technik żywienia i usług gastronomicznych
   -innowacja edukacyjna –   Zdrowie, Sport, Uroda


 

 technik informatyk

  technik ekonomista

II. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3 letnia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej)

     z praktyką w prywatnych zakładach pracy, kształcąca w zawodach:

mechanik pojazdów samochodowych
sprzedawca
piekarz

kucharz 
stolarz
inne klasy wielozawodowe (m.in. fryzjer, elektryk, blacharz samochodowy)

 


Archiwum:

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2019/2020

EnglishGermanHungarianPolishPortugueseRussian
Laureat Godła
Partnerzy Szkoły
Na górę strony