Logo
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
The replica rolex Day-Date watches would have provided Jaime with a lot of information in a compact package, which would have matched with the majority of his wardrobe, and would have been a keen indicator of the kind of king that he would have surely liked to have been had he not met his demise last episode.

Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa szkoła przede wszystkim przygotowuje Cię do wykonywania zawodu, byś mógł/mogła jak najszybciej wejść na rynek pracy. Nie uczysz się w niej przedmiotów rozszerzonych, które potrzebne są do zdania matury. Uczysz się niewielkiej liczby przedmiotów ogólnokształcących oraz przedmiotów zawodowych.

Szkoła branżowa daje możliwość szybkiego zdobycia konkretnego zawodu, np. sprzedawcy, fryzjera, mechanika samochodowego, blacharza samochodowego, elektryka, hydraulika, stolarza, kucharza, piekarza. Kształcenie w szkole branżowej dzieli się na dwa stopnie – I i II.

Szkołę I stopnia rozpoczyna się po zakończeniu szkoły podstawowej. Zajęcia trwają trzy lata i łączą zdobywanie wiedzy z praktyką w zakładach pracy. 

To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie myślą o studiach, ani wykształceniu ogólnym, tylko chcą szybko uzyskać konkretny zawód. Warto jednak pamiętać, że ten typ szkoły nie zamyka drogi dalszego kształcenia. Szkoła branżowa I stopnia zapewnia dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, ale nie daje możliwości zdawania egzaminu maturalnego. Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia można jednak kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia.

II stopień branżowej szkoły funkcjonuje w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. To otwiera drogę do kontynuacji nauki na studiach.

Warunkiem przyjęcia do klasy  Branżowej Szkoły I stopnia jest posiadanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie praktycznej nauki zawodu. Możesz się uczyć w każdym wybranym przez Ciebie zawodzie. Uczeń kończący szkołę otrzymuje tytuł czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego.


WYDARZENIA BRANŻOWE


Wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia

Pani Naczelnik podziękowała nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za pracę i zaangażowanie  przez ostatni rok szkolny i wręczyła, w imieniu Starosty Powiatu Białobrzeskiego – Pana Sylwestra Korgula,  statuetkę  najlepszej uczennicy Branżowej Szkoły I Stopnia Karolinie Ciupińskiej z klasy 1A. Pani Dyrektor Jolanta Babik serdecznie pogratulowała najlepszym uczniom bardzo dobrych wyników w nauce i wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody. Ważnym punktem piątkowej uroczystości, poza zawirowaniami atmosferycznymi, które spowodowały przeniesienie uroczystości z dziedzińca szkoły do budynku, było wręczenie świadectw ukończenia szkoły absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia. Ta uroczystość odbyła się  już planowo w sali gimnastycznej, a do wszystkich obecnych dołączył Pan Bartłomiej Kowalczyk – Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego. Pani Dyrektor Jolanta Babik pogratulowała wyróżnionym absolwentom dobrych wyników oraz życzyła powodzenia w dorosłym życiu wszystkim kończącym szkołę. Pan Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk również złożył gratulacje absolwentom i wręczył  statuetkę najlepszej absolwentce – Wiktorii Malczewskiej z klasy 3B. Jako najlepsza uczennica kończąca Branżową Szkołę I stopnia, Wiktoria otrzymała także nagrodę  i wyróżnienie z rąk Pani Dyrektor Jolanty Babik.


Wycieczka w Góry Świętokrzyskie w ramach programu „Poznaj Polskę”

26 maja 2023 roku uczniowie klas IB, IIA, IIB, IIIA i IIIB Branżowej Szkoły I Stopnia uczestniczyli w wycieczce w Góry Świętokrzyskie zorganizowanej w ramach programu „Poznaj Polskę”, na podstawie którego koszty wyjazdu uczniów zostały dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Opiekę nad 40-osobową grupą uczniów sprawowały panie: Agnieszka Malczewska, Kamila Feruś i Magdalena Wieczorek. Harmonogram wycieczki uczniowie realizowali pod kierunkiem przewodnika, który w trakcie wyjazdu przekazywał wiele ciekawych informacji odnośnie zwiedzanych obiektów oraz związanych z nimi legend. (więcej…)
 

Ogólnopolski Finał Konkursu „Bezpiecznie od startu”

W dniu 20.10.2022r. uczniowie Szkoły Branżowej Sebastian Rosłoniec i Tomasz Szczęsny z klasy IIIA reprezentowali Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu w ogólnopolskim finale konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów rzemiosła pod nazwa „Bezpiecznie od startu”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bhp wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

40 finalistów reprezentujących 20 izb rzemieślniczych rozwiązywało test zawierający kilkadziesiąt pytań z bhp przewidzianego w programach nauki, a także tematyki szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zwieńczeniem finału był okazały tort wykonany przez jednego z warszawskich cukierników z okazji jubileuszowej XX edycji konkursu.


Konkurs BHP „Bezpiecznie od startu”

W dniu 28.09.2022r odbył się regionalny etap XX Edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów Szkół Branżowych.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z częścią praktyczną oraz etapem ustnym, który polegał na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 10 pytań dotyczących swojego zawodu. Organizatorem przedsięwzięcia była Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.  Reprezentanci naszej szkoły poradzili sobie znakomicie i zajęli czołowe miejsca w konkursie.

I miejsce:   Rosłoniec Sebastian z klasy III A

II miejsce:   Szczęsny Tomasz z klasy III A

III miejsce:  Różyc Bartosz   klasy II B

Dwóch najlepszych awansowało do Finału Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”.

 

 


Uroczyste pożegnanie absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia

Cofnijmy się na chwilę do przeszłości… 1 września 2019 roku, odświętna i przejęta, liczna grupa młodzieży przekracza próg nowej szkoły, która na długie trzy lata stanie się dla nich drugim domem. (więcej…)
 
 


Innowacja pedagogiczna „Nowoczesny sprzedawca”

24 kwietnia 2022

„Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” to projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. W ramach ww. projektu w naszej szkole został opracowany program innowacji pedagogicznej pt. „Nowoczesny sprzedawca”. Od września 2021r. do kwietnia 2022r. innowacja była realizowana przez uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia w Białobrzegach, którzy uczą się w zawodzie sprzedawca oraz przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem innowacji pedagogicznej było przygotowanie młodzieży uczącej się w zawodzie sprzedawca do wykonywania zadań oczekiwanych przez pracodawców i współczesny rynek pracy, a które nie są zawarte w podstawie programowej kształcenia w tym zawodzie. Uczniowie nabyli dodatkowe umiejętności w zakresie rozpoznawalności znaków pieniężnych i obsługi nowoczesnego oprogramowania sprzedażowo- magazynowego oraz urządzeń zewnętrznych współpracujących z tym oprogramowaniem.

W ramach realizacji innowacji nasza szkoła otrzymała dodatkowe wyposażenie: laptopy, kasy fiskalne, wagi sklepowe, czytniki kodów kreskowych, metkownice. Przy wdrożeniu innowacji pedagogicznej kadra pedagogiczna otrzymała wsparcie eksperckie.

 

BulgarianEnglishGermanHungarianMaltesePolishPortugueseUkrainian
Archiwum -miesiące
Statystyka odwiedzin
1062791
Wizyty dziś: 165
Wizyty wczoraj: 614
Wizyty w tym miesiącu: 7364
Wizyty w tym roku: 93999
Wszystkie wizyty: 1062791
Odsłony dziś: 1899
Wszystkie odsłony: 8098866
Użytkownicy on-line: 8

PARTNERZY SZKOŁY

https://zspbialobrzegi.edu.pl
KONTAKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
w Białobrzegach
ul. Żeromskiego 86
26-800 Białobrzegi
48 613 27 10
sekretariat@zspbialobrzegi.edu.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl
ZOBACZ
Copyright © 2021 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Skip to content https://zspbialobrzegi.edu.pl